Управління заготівельною діяльністю сільськогосподарських підприємств з використанням інструментів логістики

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/6992
Тип: Автореферати дисертацій
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Зеленко О. М. Управління заготівельною діяльністю сільськогосподарських підприємств з використанням інструментів логістики : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Львів, 2019. 23 с.
Короткий огляд (реферат)
Активний розвиток інформаційних технологій в умовах всеосяжної глобалізації зумовлює необхідність діяльності сільськогосподарських підприємств у форматі логістичних ланцюгів постачання, виробництва і збуту. Нинішній рівень розвитку сільських територій, зокрема інформаційної інфраструктури, гальмує імплементацію інноваційно-логістичних підходів у практику функціонування сільськогосподарських підприємств. Нагальна потреба у подоланні зазначених проблем зумовлює необхідність окремого дослідження закономірностей логістичних процесів, притаманних сільськогосподарським підприємствам, що передбачають розробку теоретико-методичних засад щодо підвищення дієвості існуючих управлінських технологій.
Ключові слова
Управління, заготівельна діяльність, сільськогосподарське підприємство, логістика, логістична система, інструменти логістики, інфраструктура аграрної сфери, витрати, кооперація, кластер.
Дата публікації (рік)
Ініціали працівника
Зеленко Оксана Михайлівна
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
Кафедра менеджменту (ФБ)
Електронна пошта
zelenkooksana@lutsk-ntu.com.ua