Філософія права

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/8068
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Філософія права : метод. вказівки до семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Право» галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право денної та заоч. форм навч. / уклад. О.М.Сичевська-Возняк. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 40 с.

Ключові слова
Філософія права
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Сичевська-Возняк Олена Максимівна
Факультет працівника
2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій
Кафедра працівника
2021 Кафедра соціогуманітарних технологій
Електронна пошта
lenavozniak1207@gmail.com