Економікс. Ч. 1. Вступ до економікса. Мікроекономіка

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/8146
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Економікс. Ч. 1. Вступ до економікса. Мікроекономіка : навч. посіб. / Баула О.В., Вісина Т.М., Лютак О.М., Савош Л.В., Кравчук О.Я., Зелінська О.М., Полянська Т.О. Луцьк : СПД Гадяк Ж. В. 2021. 320 с.
Короткий огляд (реферат)
В основу навчального посібника покладено курс лекцій, що викладається здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Луцького національного технічного університету. В посібнику на системній основі розкриваються закони і категорії економікса, мікроекономічні аспекти функціонування суспільного виробництва. Посібник наповнений схемами, графіками, таблицями, а також подано контрольні питання і завдання для перевірки знань до кожної теми з прикладами відповіді та розв’язками. Рекомендовано для здобувачів вищої освіти, викладачів закладів вищої освіти.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : СПД Гадяк Ж.В.
Ініціали працівника
Баула Олена Вікторівна
Кафедра працівника
Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)
Електронна пошта
o.baula@lntu.edu.ua