Педагогічна майстерність

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/8662
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Педагогічна майстерність : метод. вказівки до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіт освітньої програми «Освітні, педагогічні науки» (інклюзивна освіта) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спец. 011 «Освітні, педагогічні науки» денної та заоч. форм навч. / уклад. Т.Г. Полухтович. Луцьк : відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. 22 с.
Ключові слова
Педагогічна майстерність, акмеологія, гуманістична спрямованість, креативність.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Відділ іміджу та промоціі Луцького НТУ
Ініціали працівника
Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)
Електронна пошта
pokt@lutsk-ntu.com.ua