Глосарій із академічної доброчесності Луцького НТУ

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/8916
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Глосарійі з академічної доброчесності Луцького НТУ : укр. тлумачник англ. термінів активної лексики з академ. доброчесності для здобувачів третього рівня (PhD) вищої освіти спец. 051 Економіка, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 133 Галузеве машинобудування, 113 Прикладна математика / уклад. О.С. Ковальчук. -Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 78 с.
Короткий огляд (реферат)
Видання містить активну лексику з академічної доброчесності, вивчення якої сприятиме засвоєнню лексичного матеріалу, необхідного для оволодіння англійською мовою на рівні В-2+.Підготовка матеріалу була здійснена в рамках вивчення дисципліни Іноземна мова за професійним спрямуванням для PhD (англійська мова). Матеріалом для перекладу термінів глосарію слугував збірник англомовних понять з академічної доброчесності сформований міжнародною командою науковців, що працювали за проектом EuropeanNetworkforAcademicIntegrity‖, за підтримки Програми "Еразмус +" Європейського Союзу (угода No. 016-1-CZ01-KA203-023949).
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
ISBN
Файл
Ініціали працівника
Николюк Т .В.
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)
Електронна пошта
toma.lntu@ukr.net