Англійська мова

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/9387
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Англійська мова : довід. з граматики до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня галузі знань для усіх спец. денної та заоч. форм навч. / уклад.: А.М Губіна, А.П.Мартинюк. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 78 с.
Короткий огляд (реферат)
Довідник спрямований на систематизоване засвоєння основних розділів Довідник спрямований на систематизоване засвоєння основних розділів граматики англійської мови. Матеріал призначений для студентів та викладачів. Подача розділів відбувається крізь призму сучасної практичної граматики та на основі комунікативно-спрямованої методики викладання іноземної мови.


Ключові слова
Англійська мова
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
ISBN