2011

Тип матеріалів: Навчальні посібники
Автор/укладач Назва навчального посібника/підручника Факультет / Кафедра ISBN Дата публікації (рік) Видавець Файл
1 Круцевич Т.Ю., Воробйов М.І., Безверхня Г.В.
Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра фізичної культури, спорту та здоров`я (ТФ)

978-966-8708-37-4 2011 Київ : Олімпійська література Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді - копия.pdf4.45 МБ
4 Захарчук В.І.
Основи теорії та конструкції автомобільних двигунів

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

ISBN 966-7667-60-X 2011 РВВ Луцького НТУ
Тип матеріалів: Монографії
Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Дата публікації (рік) Видавець Файл
2 Садовська І.Б., Голян В.А., Бабіч І.І., Тлучкевич Н.В., Жураковська І.В.
Організація управлінського обліку і контролю вирощування зернових культур

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2011 Луцьк : РВВ Луцького НТУ МОНОГРАФІЯ_РОСЛИННИЦТВО.pdf9.4 МБ
Тип матеріалів: Наукова стаття
Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
3 Лелик Я.Р.
Обґрунтування вибору основних геометричних параметрів формоутворюючого елемента при проектуванні опалубки для просторових криволінійних поверхонь
Сучасне промислове та цивільне будівництво Лелик Я. Р., Берлач О. П., Берлач П. О. Обґрунтування вибору основних геометричних параметрів формоутворюючого елемента при проектуванні опалубки для просторових криволінійних поверхонь. Сучасне промислове та цивільне будівництво. 2011. Т. 7. № 4.…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра дизайну та графіки

Макіївка 2011 05_lelik_berlach_berlach.pdf876.88 КБ