2017

Тип матеріалів: Методички
Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
1 Мостовенко Н.А.
Гроші та кредит

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2017 Луцьк : ІВВ Луцького НТУ
2 Олександренко І.В.
Фінанси підприємств

2020 Факультет бізнесу

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2017 Луцьк : Луцький НТУ
3 Мостовенко Н.А.
Кредитний менеджмент

2020 Факультет бізнесу

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2017 Луцьк : РВВ Луцького НТУ
6 Губіна А.М.
Іноземна мова за професійним спрямуванням

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)

2017 Луцьк : Луцький НТУ
7 Губіна А.М.
Іноземна мова за професійним спрямуванням

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)

2017 Луцьк : Луцький НТУ
Тип матеріалів: Наукова стаття
Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
4 Polinkevych O.
Porównawcze aspekty polityki innowacyjnej w gospodarce USA i Ukrainy w światłe transformacji szkolnictwa wyższego
KELM Polinkevych O. Porównawcze aspekty polityki innowacyjnej w gospodarce USA i Ukrainy w światłe transformacji szkolnictwa wyższego. KELM. 2017. № 3(19). P. 166–173 .

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

Kraków : Fundacja "Oświata i Nauka Bez Granic PRO FUTURO" 2017 tyt_19Polinkevych-jabf49k4.pdf629.99 КБ
5 Полінкевич О.М.
Сравнительные аспекты инновационной политики развитых и развивающихся стран
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Kooperacja przedsiębiorstw i jej znaczenie dla konkurencyjności gospodarki lokalnej i krajowej Полінкевич О.М. Сравнительные аспекты инновационной политики развитых и развивающихся стран. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Kooperacja przedsiębiorstw i jej znaczenie dla konkurencyjności gospodarki lokalnej i krajowej. Poznan,…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

Poznan 2017 Polinkevych_WSP_2017.pdf1.92 МБ
8 Московчук А.Т., Ліщук В.І.
Зарубіжний досвід класифікації витрат для цілей управління
Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. IV міжнар. наук.-практ. конф. Московчук А. Т., Ліщук В. І. Зарубіжний досвід класифікації витрат для цілей управління. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. IV міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 7 жовт. 2017 р. Луцьк, 2017. Ч. 1. С. 55 – 57.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Луцьк : Луцький НТУ 2017
9 Московчук А.Т., Ліщук В.І.
Фактори економічної безпеки лісової галузі за умов посилення процесів глобалізації
Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. IV міжнар. наук.-практ. конф. Московчук А. Т., Ліщук В. І. Фактори економічної безпеки лісової галузі за умов посилення процесів глобалізації. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. IV міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 7 жовт. 2017 р. Луцьк,…

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Луцьк : Луцький НТУ 2017
10 Гадай А.В.
Визначення неактивної пульсуючої потужності в електричній мережі за несиметричного несинусоїдного режиму
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Гадай А. В. Визначення неактивної пульсуючої потужності в електричній мережі за несиметричного несинусоїдного режиму. Комп’ютерно-інтерговані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. 2017. Вип. 28-29. С. 40-44.

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра електропостачання (ФЕТЕ)

Луцьк : Луцький НТУ 2017 Haday.pdf188.37 КБ