Баула О.В.

Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Рік видання Видавець Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Дата публікації (рік) Видавець Файл Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл Автор/укладач Назва навчального посібника/підручника Факультет / Кафедра ISBN Дата публікації (рік) Видавець Файл
1 Лютак О.М., Баула О.В., Савош Л.В., Корольчук Л.В., Лісовська Л.С.
Innovation and Investment Component of International Competitiveness in Conditions of Implementation of the European Integration Course of Ukraine

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

2021 Lutsk : Volynpoligraf монографія_2021_Лютак, Баула, Савош, Корольчук, Лісовська.pdf5.61 МБ
2 Баула О.В.
Економічна теорія

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

2021 Луцьк : Луцький НТУ
3 Баула О.В., Вісина Т.М., Лютак О.М., Савош Л.В., Кравчук О.Я., Зелінська О.М., Полянська Т.О.
Економікс. Ч. 1. Вступ до економікса. Мікроекономіка

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

ISBN 978-617-7843-03-9 2021 Луцьк : СПД Гадяк Ж.В. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ЕКОНОМІКС_Частина 1_2021_ .pdf5.99 МБ
4 Ковальчук О.С., Баула О.В., Лютак О.М.
The Concept of Regional Policy on Cross-Border Cooperation in the Context of Implementing Economic Security Strategy
Security in transborder regional cooperation: Ukraine vs Poland Kovalchuk O., Baula O., Liutak O. The Concept of Regional Policy on Cross-Border Cooperation in the Context of Implementing Economic Security Strategy. Security in transborder regional cooperation: Ukraine vs Poland. Lublin, SAPWP KUL, 2020. – Р.…

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)

2020 Монографія KUL 2020 UA 15.11.pdf2.21 МБ
5 Баула О.В., Корольчук А.Д.
Сучасна криза світової заборгованості та її прояви в Україні
Економічні науки. Серія : Економічна теорія та економічна історія : зб. наук. пр. Баула О.В. Сучасна криза світової заборгованості та її прояви в Україні / О.В. Баула, А.Д. Корольчук // Економічні науки. Серія : Економічна теорія та економічна історія : зб. наук. праць. - 2016. - Вип. 13 (52) . - С. 12-19.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

Луцьк : Луцький НТУ 2016 ecnet_2016_13_4.pdf336.08 КБ
6 Баула О.В.
Актуальні аспекти здійснення митно-тарифної політики в Україні
Економічні науки. Серія : Економічна теорія та економічна історія : зб. наук. пр. Баула О.В. Актуальні аспекти здійснення митно-тарифної політики в Україні / О.В. Баула, І.В. Квас // Економічні науки. Серія : Економічна теорія та економічна історія : зб. наук. пр. - 2016. - Вип. 13 (52). - С.5-11.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

Луцьк : Луцький НТУ 2016 ecnet_2016_13_3.pdf586.83 КБ
7 Баула О.В., Вісина Т.М.
Зовнішньої торгівлі України в умовах глобальних трансформацій
Економічні науки. Серія : Економічна теорія та економічна історія : зб. наук. пр. Баула О.В. Зовнішньої торгівлі України в умовах глобальних трансформацій / О.В. Баула, Т.М. Вісина // Економічні науки. Серія : Економічна теорія та економічна історія : зб. наук. пр. - 2017. - Випуск 14 (56). - С.17-27.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

Луцьк : ІВВ Луцького НТУ 2017
8 Баула О.В., Карпюк Т.М.
Дефініція понять туристичного ринку та його інституційного забезпечення
Економічні науки. Серія : Економічна теорія та економічна історія : зб. наук. пр. Баула О.В. Дефініція понять туристичного ринку та його інституційного забезпечення / О.В. Баула, Т.М. Карпюк // Економічні науки. Серія : Економічна теорія та економічна історія : зб. наук. праць Луцького НТУ. - 2017. - Вип.14 (56). - С. 28-36.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

Луцьк : Луцький НТУ 2017
9 Баула О.В.
Особливості еволюції офшорних зон в умовах глобалізації економіки
Економіст Баула О.В. Особливості еволюції офшорних зон в умовах глобалізації економіки / О.В. Баула, А. Сачук // Економіст. - 2012. - №1. - С.16-18.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

Київ 2012 econ_2012_1_5.pdf109.25 КБ
10 Баула О.В.
Еволюція поглядів на роль ринку цінних паперів в економіці
Історія народного господарства та економічної думки : зб. наук. пр. Баула О.В. Еволюція поглядів на роль ринку цінних паперів в економіці / О.В. Баула //Історія народного господарства та економічної думки : зб. наук. пр. - 2007. - Вип. 39-40. - С. 313-320.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України 2007