Дембіцький В.М.

Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Рік видання Видавець Автор/укладач Назва Факультет Дата публікації (рік) Видавець Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік)
1 Сітовський О.П., Дембіцький В.М., Кашуба А.М.
Автомобілі. Теорія.

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

2016 Луцьк : Луцький НТУ
2 Сітовський О.П., Дембіцький В.М., Кашуба А.Н.
Автомобілі. Конструкція

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

2016 Луцьк : Луцький НТУ
3 Придюк В.М., Кищун В.А., Дембіцький В.М., Павлюк В.І.
НАВЧАЛЬНІ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ РОБОТИ

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

2019 Луцьк : Луцький НТУ
4 Захарчук В.І., Захарчук О.В., Дембіцький В.М., Іванців В.В., Панькевич С.Г.
Evaluation of energy and ecological indicators of motor biofuels
Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. DSMIE 2019. Zaharchuk V. Evaluation of Energy and Ecological Indicators of Motor Biofuels / V. Zaharchuk, O. Zaharchuk,V. Dembitskij, V. Ivanciv, S. Pankevich // Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange
DSMIE 2019: Advances in Design,…

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

Springer Nature 2019
5 Дембіцький В.М.
Підвищення ефективності системи рекуперації енергії колісних транспортних засобів з електричним приводом

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

2015 Луцьк
6 Дембіцький В.М.
Підвищення ефективності системи рекуперації енергії колісних транспортних засобів з електричним приводом
Дембіцький В.М. Підвищення ефективності системи рекуперації енергії колісних транспортних засобів з електричним приводом : автореферат дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 / В.М. Дембівський ; МОН України,…

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

2015
7 Дубицький О.С., Дембіцький В.М., Павлова І.О., Мазилюк П.В.
Підвищення ефективності діяльності транспортно-експедиційної компанії
Вісник машинобудування та транспорту Підвищення ефективності діяльності транспортно-експедиційної компанії / О.С. Дубицький, В.М. Дембіцький, І.О. Павлова, П.М. Мазилюк // Вісник машинобудування та транспорту. - 2020. - №1 (11). - С. 62–70.

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

Вінниця 2020
8 Дембіцький В.М., Павлюк В.І.
Визначення норм часу на технічне обслуговування транспортного засобу для формування трудомісткості робіт
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті Дембіцький В.М. Визначення норм часу на технічне обслуговування транспортного засобу для формування трудомісткості робіт / В.М. Дембіцький, В.І. Павлюк // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. - 2020. - Т. 2, № 15. - С. 20 – 28.

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

Луцьк : Луцький НТУ 2020
9 Сітовський О.П., Дембіцький В.М., Мазилюк П.В., Медвєдєв І.І.
Оцінка паливної економічності міських автобусів у їздовому циклі приведеному до реальних умов руху
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : наук. журн. Сітовський О.П., Дембіцький В.М., Мазилюк П.В., Медвєдєв І.І. Оцінка паливної економічності міських автобусів у їздовому циклі приведеному до реальних умов руху. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. 2018. № 1(10). С. 112–116.

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

Луцьк : Луцький НТУ 2018
10 Дембіцький В.М., Мазилюк П.В.
Адаптація їздового циклу до реальних умов руху міських автобусів
Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки” Дембіцький В. М. Адаптація їздового циклу до реальних умов руху міських автобусів / В.М. Дембіцький, П.В Мазилюк, С.М. Павляшик // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки”. - 2018. - Вип. 62. - С. 98–101.

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

Луцьк : Луцький НТУ 2018