Голячук С.Є.

Тип матеріалів: Методички
Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
1 Голячук С.Є.
Технологія круп’яного виробництва

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

2024 Кафедра харчових технологій та хімії

2024 Луцьк : ЛНТУ
2 Голячук С.Є.
Загальні технології у харчовій галузі та ресторанному господарстві

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра технологій і обладнання переробних виробництв (МБФ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
5 Голячук С.Є.
Загальні технології у харчовій галузі та ресторанному господарстві

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра технологій і обладнання переробних виробництв (МБФ)

2019 Луцьк : Луцький НТУ
6 Голячук С.Є.
Загальні технології у харчовій галузі та ресторанному господарстві

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра технологій і обладнання переробних виробництв (МБФ)

2020 Луцьк : Луцький НТУ
7 Голячук С.Є.
Загальні технології у харчовій галузі та ресторанному господарстві Конспект лекцій

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра технологій і обладнання переробних виробництв (МБФ)

2020 Луцьк : Луцький НТУ
8 Голячук С.Є.
Екологізація харчових виробництв

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра технологій і обладнання переробних виробництв (МБФ)

2021 Луцьк : Луцький НТУ
9 Голячук С.Є.
Екологізація харчових виробництв

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра технологій і обладнання переробних виробництв (МБФ)

2021 Луцьк : Луцький НТУ
10 Голячук С.Є.
Технічна мікробіологія

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра технологій і обладнання переробних виробництв (МБФ)

2019 Луцьк : Луцький НТУ
Тип матеріалів: Наукова стаття
Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
3 Голячук Н.В., Голячук С.Є.
Автоматизація і цифровізація: думки практиків
Нові інформаційні технології управління бізнесом : зб. тез V всеукр. наук.-практ. конф. Голячук Н. В., Голячук С. Є. Автоматизація і цифровізація: думки практиків. Нові інформаційні технології управління бізнесом : зб. тез V всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ. 2022 р. Київ, 2022. – С. 58-60.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Київ : САБ 2022 Інформаційні технології в бізнесі.docx310.2 КБ
4 Голячук Н.В., Голячук С.Є.
Цифрова економіка у визначеннях науковців та практиків
Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. XІІІ міжнар. наук.-практ. конф. Голячук Н. В., Голячук С. Є. Цифрова економіка у визначеннях науковців та практиків. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. XІІІ міжнар. наук.-практ.…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Луцьк : ІВВ Луцького НТУ 2021 Цифрова економіка ЛНТУ_червень.docx557.89 КБ