Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Тип матеріалів: Наукова стаття
Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
1 Нужна О.А.
Використання економетричного моделювання для прогнозування обсягу виробництва гумових та пластмасових виробів на підприємствах переробної промисловості в Україні
Сучасні тенденції розвитку обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. Нужна О. А., Гриценюк Т. Використання економетричного моделювання для прогнозування обсягу виробництва гумових та пластмасових виробів на підприємствах переробної промисловості в Україні. Сучасні тенденції розвитку обліку, аналізу, контролю, аудиту…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Луцьк 2024 ЗБІРНИК_конф_ВНУ_Луцьк_Облік_16.05.2024_0.pdf3.84 МБ
2 Нужна О.А.
Модель парної нелінійної регресії в дослідженні залежності обсягу наданих послуг від кількості підприємств з надання інших видів послуг в Україні
Сучасні тенденції розвитку обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. Нужна О. А., Климюк Г. Модель парної нелінійної регресії в дослідженні залежності обсягу наданих послуг від кількості підприємств з надання інших видів послуг в Україні. Сучасні тенденції розвитку обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Луцьк 2024 ЗБІРНИК_конф_ВНУ_Луцьк_Облік_16.05.2024.pdf3.84 МБ
3 Нужна О.А.
Аналіз доходів від електронної торгівлі на підприємствах України
Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет конф. Нужна О. А. Аналіз доходів від електронної торгівлі на підприємствах України. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали І міжнар. наук.-практ. інтернет конф., м. Луцьк, 24 трав. 2024 р. Луцьк, 2024. С. 191-193.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Луцьк : ЛНТУ 2024 збірник тез І Міжнародної конференції 2024.pdf2.19 МБ
4 Нужна О.А.
Застосування економетричного моделювання для оцінки динаміки та прогнозування витрат на оплату праці на підприємствах сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ним послуг в Україні
Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Нужна О. А., Гапанюк Т. І. Застосування економетричного моделювання для оцінки динаміки та прогнозування витрат на оплату праці на підприємствах сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ним послуг в Україні. Сучасні напрями розвитку…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Львів 2024 2024_Mater._konf._Suchasn.Tenden.Rozvit.Ekonom._LTEU_29-30.2024_Kinc._1.pdf8.15 МБ
5 Нужна О.А.
Прогнозування чистого доходу від реалізації послуг на підприємствах з надання інших видів послуг в Україні на основі моделі парної лінійної регресії
Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Нужна О. А., Климюк Г. Д. Прогнозування чистого доходу від реалізації послуг на підприємствах з надання інших видів послуг в Україні на основі моделі парної лінійної регресії. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Львів 2024 2024_Mater._konf._Suchasn.Tenden.Rozvit.Ekonom._LTEU_29-30.2024_Kinc._0.pdf8.15 МБ
6 Нужна О.А., Вавринюк В.В.
Дослідження впливу затрат праці та капіталу на обсяги виробництва продукції на торговельних підприємствах України
Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Нужна О. А., Вавринюк В. В. Дослідження впливу затрат праці та капіталу на обсяги виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) на торговельних підприємствах України. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Львів 2024 2024_Mater._konf._Suchasn.Tenden.Rozvit.Ekonom._LTEU_29-30.2024_Kinc..pdf8.15 МБ
7 Нужна О.А.
Участь молоді у наукових дослідженнях в контексті забезпечення досягнення цілей сталого розвитку: аналітика показників динаміки
Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Нужна О. А. Участь молоді у наукових дослідженнях в контексті забезпечення досягнення цілей сталого розвитку: аналітика показників динаміки. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матеріали…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Львів 2024 2024_Mater._konf._Suchasn.Tenden.Rozvit.Ekonom._LTEU_29-30.2024_Kinc._2.pdf8.15 МБ
10 Нужна О.А.
Побудова обґрунтованого прогнозу обсягу реалізації послуг на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності в Україні з використання моделі парної нелінійної регресії
Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід : матеріали ІV іжнар. наук.-практ. конф. Нужна О. А., Грицевич Є. В. Побудова обґрунтованого прогнозу обсягу реалізації послуг на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності в Україні з використання моделі парної нелінійної регресії. Обліково-…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Харків 2024 ZBIRNYK_(24.05.2024_KhNAHU)_1.pdf1.98 МБ
Тип матеріалів: Методички
Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
8 Нагірська К.Є.
Облік в неприбуткових організаціях та проєктної діяльності

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2024 Луцьк : ЛНТУ
9 Нагірська К.Є.
Облік в неприбуткових організаціях та проєктної діяльності

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2024 Луцьк : ЛНТУ