Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Рік видання Видавець Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
1 Чудовець В.В., Жураковська І.В., Тлучкевич Н.В.
Кваліфікаційна робота магістра

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2023 Луцьк : ЛНТУ
2 Чудовець В.В., Жураковська І.В.
Переддипломна практика

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2023 Луцьк : ЛНТУ
3 Московчук А.Т., Дорош В.Ю.
Обгрунтування парадигми формування інфраструктури соціальної сфери в Україні
Економічний форум : наук. журн. Дорош В. Ю., Московчук А. Т. Обгрунтування парадигми формування інфраструктури соціальної сфери в Україні. Економічний форум : наук. журн. Луцьк. 2022. Т. 1, №4. С. 9-19.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Луцьк : ЛНТУ 2022
4 Московчук А.Т., Дорош В.Ю.
SWOT-аналіз інструментального базису фінансового забезпечення соціальної сфери територіальних громад
Економічний форум : наук. журн. Дорош В. Ю., Московчук А. Т. SWOT-аналіз інструментального базису фінансового забезпечення соціальної сфери територіальних громад. Економічний форум : наук. журн. Луцьк. 2022. Т. 1, № 2. С. 134-140.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Луцьк : ЛНТУ 2022
5 Московчук А.Т., Дорош В.Ю.
Ретроспективна аналітична оцінка результативності діяльності підприємницьких структур
Економічний форум : наук. журн. Московчук А. Т., Дорош В. Ю. Ретроспективна аналітична оцінка результативності діяльності підприємницьких структур. Економічний форум : наук. журн. Луцьк. 2023. Т. 1, №2. С. 72-80.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Луцьк : ЛНТУ 2023
6 Тлучкевич Н.В.
Податкове планування на мікрорівні
Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід : зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. Тлучкевич Н. В. Податкове планування на мікрорівні. Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід :зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 26 трав.…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Харків 2023 SBORNIK_(26.05.2023_KhNAHU).pdf2.72 МБ
7 Тлучкевич Н.В.
Оцінка обсягів реалізації продукції та кількості суб’єктів господарювання у швейній галузі
Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали ХІ міжнар. наук.-практ. конф. Тлучкевич Н. В. Оцінка обсягів реалізації продукції та кількості суб’єктів господарювання у швейній галузі. Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали ХІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 18 трав. 2023…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Одеса 2023 Збірник конференції_18.05.2023.pdf4.4 МБ
8 Зеленко С.В., Чудовець В.В.
Організація бухгалтерського обліку

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 Луцьк : ЛНТУ
9 Жураковська І.В.
Управлінські інформаційні системи в обліку і оподаткуванні

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2023 Луцьк : Луцький НТУ
10 Жураковська І.В.
Управлінські інформаційні системи в обліку і оподаткуванні

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2023 Луцьк : Луцький НТУ