Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Рік видання Видавець Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
1 Бродська І.І., Чудовець В.В.
Підсумковий фаховий тренінг

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 Луцьк : Луцький НТУ
2 Писаренко Т.М.
Стратегічний управлінський облік

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 Луцьк : ВІП ЛНТУ
3 Писаренко Т.М.
Стратегічний управлінський облік

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 Луцьк: ВІП ЛНТУ
4 Московчук А.Т., Ткачук І.М.
Аналіз господарської діяльності

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2021 Луцьк : ІВВ Луцького НТУ
5 Голячук Н.В.
Інформаційні системи і технології в соціальному забезпеченні

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 Луцьк : ЛНТУ
6 Чудовець В.В.
Судово-бухгалтерська експертиза

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 Луцьк : ЛНТУ
7 Тлучкевич Н.В.
Управлінські аспекти обліку витрат на підприємствах дорожньої галузі
Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали XІV міжнар. наук.-практ. конф. Тлучкевич Н. В. Управлінські аспекти обліку витрат на підприємствах дорожньої галузі. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали XІV міжнар. наук.-практ.…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Луцьк : ЛНТУ 2022 Збірник тез 24.06.2022 _ЛНТУ_Облік і аудит.pdf1.91 МБ
8 Сидоренко Р.В.
Облік, звітність та професійна етика за міжнародними стандартами

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 Луцьк : Луцький НТУ
9 Чудовець В.В., Зеленко С.В.
Фінансовий облік І

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 Луцьк : ЛНТУ
10 Сидоренко Р.В., Жураковська І.В.
Облік грантів: впровадження правил обліку за МСФЗ у вітчизняну практику
Економічний форум Сидоренко Р.В., Жураковська І.В. Облік грантів: впровадження правил обліку за МСФЗ у вітчизняну практику. Економічний форум. 2022. № 4. С. 127-135.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Луцьк : ЛНТУ 2022 360-Article Text-1071-1-10-20221225.pdf977.3 КБ