Архів методичних робіт

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
51 Московчук А.Т.

Аналіз господарської діяльності

Переглянути /

Аналіз господарської діяльності : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч.…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2024 Луцьк : ВІП ЛНТУ
52 Сидоренко Р.В.

Облік у банках

Переглянути /

Облік у банках : метод. вказівки до практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч.…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2024 Луцьк : ЛНТУ
53 Шемет В.Я.

Фізико-хімічний аналіз харчової продукції

Переглянути /

Фізико-хімічний аналіз харчової продукції : метод. вказівки до лабораторних занять та до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Крафтові харчові технології» галузі знань…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

2024 Кафедра харчових технологій та хімії

2024 Луцьк : ЛНТУ
54 Мостовенко Н.А.

Гроші та кредит

Переглянути /

Гроші та кредит : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси, банківська справа…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2024 Луцьк : ВІП ЛНТУ
55 Мостовенко Н.А.

Банківська справа

Переглянути /

Банківська справа : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси, банківська…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2024 Луцьк : ВІП ЛНТУ
56 Бортник К.Я., Багнюк Н.В.

Кібербезпека та інформаційна безпека

Переглянути /

Кібербезпека та інформаційна безпека : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заоч. форм навч. / уклад.: К. Я. Бортник, Н. В. Багнюк. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 80 с.

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)

2024 Луцьк : ЛНТУ
57 Давиденко Л.В.

Енергетичний аудит та енергоменеджмент

Переглянути /

Енергетичний аудит та енергоменеджмент : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 Електрична інженерія спец. 141…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра електричної інженерії

2024 Луцьк : ЛНТУ
58 Поліщук В.Г., Мостовенко Н.А.

Випускова практика

Переглянути /

Випускова практика : метод. вказівки до проходження випускової практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2024 Луцьк : ЛНТУ
59 Дзюбинський А.В.

Митне оформлення та митний контроль

Переглянути /

Митне оформлення та митний контроль : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» спец. 076 Підприємництво та…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)

2024 Луцьк : ЛНТУ
60 Дзюбинський А.В.

Митне оформлення та митний контроль

Переглянути /

Митне оформлення та митний контроль : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» спец. 076 Підприємництво та торгівля галузі знань 07 Управління та…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)

2024 Луцьк : ЛНТУ