Архів методичних робіт

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
51 Талах Т.А.

Методологія наукових досліджень в обліку і оподаткуванні

Переглянути /

Методологія наукових досліджень в обліку і оподаткуванні : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2023 Луцьк : ЛНТУ
52 Кузьмак О.І., Талах Т.А.

Методологія наукових досліджень в обліку і оподаткуванні

Переглянути /

Методологія наукових досліджень в обліку і оподаткуванні : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2023 Луцьк : ЛНТУ
53 Гуменюк П.О.

Технічні засоби автоматизації

Переглянути /

Технічні засоби автоматизації : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спец. 151…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
54 Гулай О.І., Редько О.І.

Практична підготовка

Переглянути /

Практична підготовка : метод. вказівки для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Професійна освіта (комп’ютерні технології)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спец. 015.39 Професійна освіта (Цифрові…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра цифрових освітніх технологій

2023 Луцьк : ЛНТУ
55 Панасюк О.О., Коновальчук А.М., Гребік О.В.

Фізична культура, основи самооборони

Переглянути /

Фізична культура, основи самооборони : практичних та самостійних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Середня освіта (Фізична культура)» та освітньої програми 017 «Фізична культура і спорт» галузі…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра фізичної культури, спорту та здоров`я (ТФ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
56 Панасюк О.О., Коновальчук А.М., Гребік О.В.

Навантаження та відновлення в спорті вищих досягнень

Переглянути /

Навантаження та відновлення в спорті вищих досягнень : метод. вказівки до практичних та самостійних занять для здобувачів першого бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Середня освіта (Фізична культура)» та освітньої програми «…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра фізичної культури, спорту та здоров`я (ТФ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
57 Бортник К.Я., Конкевич Л. М.

Технології проектування компютерних систем

Переглянути /

Технології проектування комп’ютерних систем : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» денної та…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
58 Шимчук О.П.

Випробування дорожніх покриттів та дорожньо-транспортних споруд

Переглянути /

Випробування дорожніх покриттів та дорожньо-транспортних споруд : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2023 Луцьк : ЛНТУ
59 Потапюк Л.М.

Психологія особистості

Переглянути /

Психологія особистості : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Психологія» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спец. 053 «Психологія» денної та заоч. форм навч…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2023 Луцьк : відділ іміджу та промоції ЛНТУ
60 Потапюк Л.М.

Вікова та педагогічна психологія

Переглянути /

Вікова та педагогічна психологія : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Психологія» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спец. 053 «Психологія» денної…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2023 Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ