Архів методичних робіт

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
51 Приходько О.С.

Числовий аналіз початково-крайових задач

Переглянути /

Числовий аналіз початково-крайових задач : метод. вказівки до викон. практичних завдань для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми "Прикладна математика" спец. 113 Прикладна математика / уклад. О. С.…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра прикладної математики та механіки (ФАБД)

2024 Луцьк : ЛНТУ
52 Кузьмак О.І.

Культура ведення бізнесу та комунікації

Переглянути /

Культура ведення бізнесу та комунікації : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Маркетинг», «Цифровий маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 075…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра маркетингу (ФБ)

2024 Луцьк: ЛНТУ
53 Клімович О.М.

Інформаційні системи та технології в бізнесі

Переглянути /

Інформаційні системи та технології в бізнесі : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 075 Маркетинг ОП «Маркетинг» та ОП «Цифровий…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра маркетингу (ФБ)

2024 Луцьк : Луцький НТУ
54 Ковальчук О.В.

Конкуренція та підприємництво

Переглянути /

Конкуренція та підприємництво : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм Маркетинг та Цифровий маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 075 Маркетинг денної…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра маркетингу (ФБ)

2024 Луцьк : ЛНТУ
55 Голячук Н.В.

Цифрова трансформація бізнесу

Переглянути /

Цифрова трансформація бізнесу : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Крафтові харчові технології» галузь знань 18 Виробництво і технології спец. 181 Харчові технології денної та заоч. форм…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2024 Луцьк : ЛНТУ
56 Фурс Т.В.

Математичне моделювання та фізичний експеримент

Переглянути /

Математичне моделювання та фізичний експеримент : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Прикладна математика» галузі знань 11Математика та статистика спец. 113 Прикладна математика денної…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра прикладної математики та механіки (ФАБД)

2024 Луцьк : ЛНТУ
57 Бондарчук Ю.С.

Стилі в дизайні

Переглянути /

Стилі в дизайні : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Дизайн» галузі знань 02 Культура та мистецтво спец. 022 Дизайн денної та заоч. форм навч. / уклад. Ю.С. Бондарчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2023…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра архітектури та дизайну (ФАБД)

2024 Луцьк : ЛНТУ
58 Тулашвілі Ю.Й.

Web-програмування. Cloud Computing. Бібліотека React.js

Переглянути /

Web-програмування (Cloud Computing). Бібліотека React.js : метод. вказівки до викон. лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ)

2024 Луцьк : ЛНТУ
59 Тулашвілі Ю.Й.

Операційні системи. Системне програмування з використанням функцій Windows API

Переглянути /

Операційні системи. Системне програмування з використанням функцій Windows API : метод. вказівки до викон. лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» галузі знань…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ)

2024 Луцьк : ЛНТУ
60 Зубехіна Т.В.

Організація туризму

Переглянути /

Організація туризму : метод. вказівки до написання курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП "Туризм" галузі знань 24 Сфера обслуговування спец. 242 Туризм і рекреація денної та заоч. форм навч. / уклад…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2024 Луцьк : ЛНТУ