Архів методичних робіт

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
61 Тимощук В.М., Панасюк Л.І.

Теорія ймовірностей

Переглянути /

Теорія ймовірностей : курс лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти технічних та економічних спец. денної та заоч. форми навч. / уклад.: В.М. Тимощук, Л.І. Панасюк. – Луцьк : ЛНТУ, 2024. – 106 с.


2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

2021 Кафедра фізики та вищої математики

2024 Луцьк : ЛНТУ
62 Тимощук В.М., Крадінова Т.А.

Вища математика

Переглянути /

Вища математика : курс лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти технічних спец. освітньої програми «Інформаційні системи та технології охорони і безпеки» галузі знань 12 «Інформаційні технології», спец. 126 «Інформаційні…

2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

2021 Кафедра фізики та вищої математики

2024 Луцьк : ЛНТУ
63 Хомич С.М.

Основи технології сільськогосподарського машинобудування

Переглянути /

Основи технології сільськогосподарського машинобудування : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Агроінженерія» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спец. 208…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра аграрної інженерії (МБФ)

2024 Луцьк : ЛНТУ
64 Хомич С.М.

Інноваційні інженерні технології АПК

Переглянути /

Інноваційні інженерні технології АПК : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Агроінженерія» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спец. 208 Агроінженерія денної та заоч. форм навч. /…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра аграрної інженерії (МБФ)

2024 Луцьк : ЛНТУ
65 Дідух В.Ф.

Теплотехніка в АПК

Переглянути /

Теплотехніка в АПК : метод. вказівки (практична частина ) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Агроінженерія» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спец. 208 Агроінженерія денної та заоч. форм навч…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра аграрної інженерії (МБФ)

2024 Луцьк : ЛНТУ
66 Дідух В.Ф.

Теплотехніка в АПК

Переглянути /

Теплотехніка в АПК : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Агроінженерія» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спец. 208 Агроінженерія денної та заоч. форм навч. / уклад. В.Ф. Дідух…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра аграрної інженерії (МБФ)

2024 Луцьк : ЛНТУ
67 Коробчук Т.І.

Аналіз банківської діяльності

Переглянути /

Аналіз банківської діяльності : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2024 Луцьк : ЛНТУ
68 Коробчук Т.І.

Аналіз банківської діяльності

Переглянути /

Аналіз банківської діяльності : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2024 Луцьк : ЛНТУ
69 Зайчук Н.П., Гринюк С.В., Фещук Ю.П.

Інформаційні системи та технології

Переглянути /

Інформаційні системи та технології : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми "Індустріальний інжиніринг та менеджмент" спец. 132 "Матеріалознавство" галузі знань 13 "…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)

2024 Луцьк : ЛНТУ
70 Імбірович Н.І., Боярська І.В.

Кольорові метали і сплави

Переглянути /

Кольорові метали і сплави : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Матеріалознавство» та «Індустріальний інжиніринг та менеджмент» галузі знань 13 Механічна інженерія, спец…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра матеріалознавства (ТФ)

2024 Луцьк : ЛНТУ