Архів методичних робіт

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
61 Волинець В.І.

Безконтактні комутаційні системи

Переглянути /

Безконтактні комутаційні системи : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец.…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра електричної інженерії

2023 Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ
62 Самчук В.П., Ротко С.В.

Автоматизоване проєктування та ВІМ-технології у будівництві. Ч. 2

Переглянути /

Автоматизоване проєктування та ВІМ-технології у будівництві. Ч. 2 : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 Архітектура та…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2023 Луцьк : ЛНТУ
63 Поліщук М.М.

Розподілені інформаційні системи та високопродуктивні обчислення

Переглянути /

Розподілені інформаційні системи та високопродуктивні обчислення : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 123 Комп…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
64 Міскевич О.І.

Периферійні пристрої

Переглянути /

Периферійні пристрої : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 123 Комп'ютерна…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
65 Міскевич О.І.

Периферійні пристрої

Переглянути /

Периферійні пристрої : метод. вказівки до лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 123 Комп'ютерна інженерія…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
66 Міскевич О.І.

Периферійні пристрої

Переглянути /

Периферійні пристрої : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад. О. І. Міскевич.…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
67 Пахолюк О.А., Чапюк О.С.

Енергоефективні та інноваційні технології в архітектурі

Переглянути /

Енергоефективні та інноваційні технології в архітектурі : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 Архітектура та будівництво…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2023 Луцьк : Луцький НТУ
68 Самчук Л.М.

Сертифікація промислової продукції

Переглянути /

Сертифікація промислової продукції : метод. вказівки до викон. практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
галузі знань 13 Механічна інженерія ОП «Прикладна механіка» спец. 131 Прикладна механіка денної та…

2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

2021 Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

2023 Луцьк : ЛНТУ
69 Полінкевич О.М.

Підприємництво і торгівля

Переглянути /

Підприємництво і торгівля : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Логістика» спец. 076 Підприємництво та торгівля галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форм навЧ. /…

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2023 Луцьк : ЛНТУ
70 Гребік О.В., Панасюк О.О., Боровська Н.І.

Адаптивна фізична культура і спорт

Переглянути /

Адаптивна фізична культура і спорт : метод. вказівки до практичних та самостійних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Середня освіта (Фізична культура)» та освітньої програми 017 «Фізична культура і…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра фізичної культури, спорту та здоров`я (ТФ)

2023 Луцьк : ЛНТУ