Архів методичних робіт

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
81 Хілуха О.А.

Бізнес- економіка

Переглянути /

Бізнес-економіка : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спец. 051 Економіка денної та заоч. форм навч. / уклад. О. А. Хілуха. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 67 с.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра економіки (ФБ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
82 Захарчук В.І., Захарчук О.В.

Методи системного аналізу та комп’ютерні технології на автотранспорті. Ч. 1

Переглянути /

Методи системного аналізу та комп’ютерні технології на автотранспорті. Ч. 1 : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автомобільний транспорт» галузі…

2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
83 Захарчук В.І., Захарчук О.В.

Методологія наукових досліджень

Переглянути /

Методологія наукових досліджень : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автомобільний транспорт» та «Транспортні технології» галузі знань «Транспорт…

2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
84 Захарчук В.І., Захарчук О.В.

Методологія наукових досліджень

Переглянути /

Методологія наукових досліджень : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автомобільний транспорт» та «Транспортні технології» галузі знань «Транспорт» спец. 274 Автомобільний транспорт та 275…

2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

2023 Луцьк : Луцький НТУ
85 Корецька Н.І.

Менеджмент в освіті

Переглянути /

Менеджмент в освіті : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Професійна освіта (комп’ютерні
технології)» спец. 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) галузі знань 01 Освіта/…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту (ФБ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
86 Шемет В.Я., Гулай О.І.

Органічна хімія

Переглянути /

Органічна хімія : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Харчові технології» галузі знань 18 Виробництво та технології спец. 181 Харчові технології денної та…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра матеріалознавства (ТФ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
87 Гусачук Д.А., Боярська І.В.

Системний аналіз та методи винахідництва

Переглянути /

Системний аналіз та методи винахідництва : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми "Матеріалознавство" спец. 132 "Матеріалознавство" галузі знань 13 "Механічна…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра матеріалознавства (ТФ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
88 Войтович С.Я.

Методологія наукових та прикладних досліджень

Переглянути /

Методологія наукових та прикладних досліджень : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 075 Маркетинг…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра маркетингу (ФБ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
89 Войтович С.Я.

Методологія наукових та прикладних досліджень

Переглянути /

Методологія наукових та прикладних досліджень : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 075 Маркетинг денної та…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра маркетингу (ФБ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
90 Хілуха О.А.

Бізнес- економіка

Переглянути /

Бізнес-економіка : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спец. 051 Економіка денної та заоч. форм навч. / уклад. О. А. Хілуха. Луцьк…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра економіки (ФБ)

2023 Луцьк : ЛНТУ