Архів монографій

АВТОР/УКЛАДАЧ Назва Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Дата публікації (рік) Видавець Файл
71 Жураковська І.В., Чудовець В.В., Нужна О.А., Талах Т.А.

Экономика Болгарии и Европейского Союза в мире глобализации

Переглянути /

Экономика Болгарии и Европейского Союза в мире глобализации : колективная монография / под. ред. Лилии Даскаловой. София : ИК УНСС, 2018. 358 с.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2018 София : ИК УНСС Экономика Болгарии и Европейского Союза в мире глобализации_2018.pdf14.85 МБ
72 Сушик І.В.

Соціальне забезпечення в контексті вступу в ЄС

Переглянути /

Сушик І.В. Історична ретроспектива становлення системи соціального забезпечення повоєнної Волині // Соціальне забезпечення в контексті вступу в ЄС : монографія / За заг. ред. Ж.В. Дерій. – Київ : Кондор, 2017. – C. 29-48 с.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра соціального забезпечення та гуманітарних наук (ФФОЛП)

2017 Київ : Кондор Соціальне забезпечення монографія Сушик І.В..docx19.59 МБ
73 Ткачук І.М. , Бабіч І.І., Бродська І.І., Нужна О.А., Талах Т.А.

Механізми забезпечення ефективної діяльності підприємств: контрольно-аналітичний аспект

Переглянути /

Механізми забезпечення ефективної діяльності підприємств: контрольно-аналітичний аспект : колективна монографія. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. 114 с.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2019 Луцьк : ІВВ Луцького НТУ Монографія_НДР_2019 р..pdf2.99 МБ
74 Ленгер Я.І.

МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Переглянути /

Ленгер Я.І. Муніципально-правові колізії: загальнотеоретичний аспект : монографія. Ужгород, 2017. 419 с.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра права (ФФОЛП)

2018 Ужгород Монографія.pdf4.13 МБ
75 Зеленко О.М., Черчик Л.М., Полінкевич О.М.

Механізми управління соціоекологоекономічною безпекою держави

Переглянути /

Механізми управління соціоекологоекономічною безпекою держави : колективна монографія / Л. М. Черчик, Н. В. Коленда та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. М. Черчик. Луцьк : Терен, 2019. 280 с.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2019 Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки МОНОГРАФ_СЕЕБ_6 ПР(1).pdf5.51 МБ
76 Зеленко О.М., Полінкевич О.М., Ковальська Л.Л. , Ліпич Л.Г., Рудь Н.Т., Морохова В.О.

Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком підприємницьких систем

Переглянути /

Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком підприємницьких систем : монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Полінкевич. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 368 с

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2007 Луцьк : Вежа-Друк Polinkevych_mon.pdf4.34 МБ
77 Кислюк Д.Я.

Аналіз фінансового стану будівельної організації

Переглянути /

Аналіз фінансового стану будівельної організації : монографія / С. С. Савенко, В. І. Савенко, С. І. Доценко, О. Ю. Чертков, С. П. Пальчик, І. А. Шарова, Д. Я. Кислюк, Ю. В. Орлик, І. І. Бондар. Київ, 2017. 96 с.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2017 Київ : ЦУЛ Аналіз_фінанс_стану_буд_організації.pdf3.17 МБ
78 Шубалий О.М., Косінський П.М.

National Economic Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine : collective monograph

Переглянути /

Khvesyk M. A., Shubalyi О. М., Kosinskyi Р. М. Economic-organizing principles of the Ukrainian forest sector governance system transformation. National Economic Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine :…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра економіки (ФБ)

2017 Poland : “Izdevnieciba “Baltija Publishing” монографія. ч. 1.pdf10.91 МБ
79 Садовська І.Б., Голян В.А., Бабіч І.І., Тлучкевич Н.В., Жураковська І.В.

Організація управлінського обліку і контролю вирощування зернових культур

Переглянути /

Організація управлінського обліку і контролю вирощування зернових культур : монографія / І. Б. Садовська, В. А. Голян, І. І. Бабіч, Н. В. Тлучкевич, І. В. Жураковська. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 314 с.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2011 Луцьк : РВВ Луцького НТУ МОНОГРАФІЯ_РОСЛИННИЦТВО.pdf9.4 МБ
80 Кривов’язюк І.В., Кулик Ю.М.

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Переглянути /

Кривов’язюк І. В., Смерічевський С. Ф., Кулик Ю. М. Ризик-менеджмент логістичної системи машинобудівних підприємств : монографія. Київ : Кондор, 2018. 200 с.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)

2018 Київ : Кондор ризик-менеджмент.pdf2.59 МБ