Сіваковська О.М.

Тип матеріалів: Наукова стаття
Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
1 Сіваковська О.М.
Системні засади створення організаційно-технічних систем автоматизованого управління проектами та програмами
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Сіваковська О.М. Системні засади створення організаційно-технічних систем автоматизованого управління проектами та програмами / О.М. Сіваковська // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. - 2015. - №18. - С. 198–…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Інформаційно-видавничий відділ Луцького НТУ 2015 1_Системні засади створення організаційно-технічних систем автоматизованого управління проектами та програмами.pdf212.92 КБ
2 Сіваковська О.М.
Процеси управління конфігурацією систем-продуктів і проектів
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Процеси управління конфігурацією систем-продуктів і проектів / О.В. Сидорчук, Р.Т. Ратушний, О.М. Щербаченко, А.А. Ратушний, О.М. Сіваковська // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. - 2015. - № 12. - С. 50–58.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Львів : ЛДУ БЖД 2015 2_Процеси управління конфігурацією систем-продуктів і проектів.pdf1.38 МБ
3 Савчук П.П., Демидюк М.А., Сіваковська О.М.
Рівні узгодження конфігурацій систем-продуктів та їх проектів
Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами : зб. наук. пр. Савчук П. П., Демидюк М. А., Сіваковська О. М. Рівні узгодження конфігурацій систем-продуктів та їх проектів. Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами : зб.…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Харків 2016
4 Сидорчук О.В., Ратушний Р.Т., Сіваковська О.М.
Узгодження конфігурацій систем-продуктів та їх проектів
Управління розвитком складних систем: зб. наук. пр. Узгодження конфігурацій систем-продуктів та їх проектів / О.В Сидорчук, Р.Т. Ратушний, О.М. Щербаченко, О.М. Сіваковська // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. - 2016. - Вип. 25. - С. 58–65.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Київ : КНУБА 2016 4_УЗГОДЖЕННЯ КОНФІГУРАЦІЙ СИСТЕМ-ПРОДУКТІВ ТА ЇХ ПРОЕКТІВ.pdf384.08 КБ
5 Андрущак І.Є., Матвіїв Ю.Я., Кошелюк В.А., Сіваковська О.М., Марценюк В.П.
Definition of interaction at the same time attended tracks on the module of the vector of the transition
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Definition of interaction at the same time attended tracks on the module of the vector of the transition / І.Є. Андрущак, Ю.Я. Матвіїв, В.А. Кошелюк та ін. // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. - 2018. - №…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Луцьк : ІВВ Луцького НТУ 2018 8_Definition of interaction at the same time attended tracks on the module of the vector of the transition.pdf270.68 КБ
6 Сіваковська О.М., Сятковський О.А.
Узгодження конфігурації та терміну виконання проекту
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Узгодження конфігурації та терміну виконання проекту / Р.Т. Ратушний, О.М. Щербаченко, О.М. Сіваковська, О.А. Сятковський // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. - 2016. - № 13. - С. 56–62.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Львів : ЛДУ БЖД 2016 5_Узгодження конфігурації та терміну виконання проекту .pdf897.87 КБ
7 Сидорчук О.В., Сіваковська О.М., Ратушний Р.Т.
Структура процесу управління конфігурацією проектів
Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами Структура процесу управління конфігурацією проектів / О.В. Сидорчук, О.М. Сіваковська, Р.Т. Ратушний, О.М. Щербаченко // Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Харків : Вид-во НТУ "ХПІ" 2017 6_Структура процесу управління конфігурацією проектів .pdf1.13 МБ
8 Андрущак І.Є., Кошелюк В.А., Потейчук М.І., Сіваковська О.М., Марценюк В.П.
Peculiarities of the instrumental barriers of strains technology DATA MINING
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Peculiarities of the instrumental barriers of strains technology DATA MINING / I.Andrushchak, V. Koshelyuk, M. Poteychuk та ін. // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. - 2019. - № 34. - С. 19 – 24.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Луцьк : ІВВ Луцького НТУ 2019 9_Peculiarities of the instrumental barriers of strains technology DATA MINING.pdf386.27 КБ
9 Андрущак І.Є., Кошелюк В.А., Сіваковська О.М., Потейчук М.І., Марценюк В.П.
Features of information technology distribution of radio waves by frequency bands
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Features of information technology distribution of radio waves by frequency bands/ I. Andrushchak, V. Koshelyuk, O. Sivakovska, M. Poteychuk, V. Martsenyuk //Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. - Луцьк. 2019…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Луцьк : ІВВ Луцького НТУ 2019 11_Features of information technology distribution of radio waves by frequency bands.pdf708.18 КБ
10 Сіваковська О.М.
Successful startups: how to teach students
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Сіваковська О.М. Successful startups: how to teach students / О.М. Сіваковськка // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. - 2017. - № 28–29. - С. 104 – 108.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Луцьк : ІВВ Луцького НТУ 2017 7_Successful startups_how to teach students.pdf200.91 КБ