Архів наукових статей

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
21 Галас Л.І., Дзямулич М.І., Шматковська Т.О.

Особливості експортної діяльності сільськогосподарських підприємств в Україні

Переглянути /

Економічний форум : наук. журн. Галас Л. І., Дзямулич М. І., Шматковська Т. О. Особливості експортної діяльності сільськогосподарських підприємств в Україні. Економічний форум : наук. журн. Луцьк, 2021. № 2. С. 74-79.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра економіки (ФБ)

2021
22 Дзямулич М.І., Чиж Н.М.

Особливості функціонування фондового ринку України в контексті євроінтеграції

Переглянути /

Економічний форум : наук. журн. 50. Урбан О. А., Дзямулич М. І., Чиж Н. М. Особливості функціонування фондового ринку України в контексті євроінтеграції. Економічний форум : наук. журн. Луцьк, 2021. № 2. С. 13-18.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра економіки (ФБ)

2021
23 Малиновський В.Я.

Особливості місцевих виборів 2020 року у Волинській області

Переглянути /

Всеукраїнські політологічні читання імені професора Богдана Яроша : зб. наук. та навч.-метод. пр. Малиновський В. Особливості місцевих виборів 2020 року у Волинській області. Всеукраїнські політологічні читання ім. проф. Богдана Яроша : зб. наук. пр. та навч.-метод. пр. / за заг. ред. В. І. Бортнікова, О. Б. Ярош, Я. Б. Яроша. Луцьк, 2022. Вип.…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2022 МАКЕТ 2022.pdf2.73 МБ
24 Малиновський В.Я.

Концептуальні засади повоєнної організації регіональної та місцевої влад

Переглянути /

Теорія та практика менеджменту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Малиновський В. Я. Концептуальні засади повоєнної організації регіональної та місцевої влад. Теорія та практика менеджменту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 24-26 трав. 2022 р. Луцьк, 2022. С. 272–276.

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2022 Теор_пр_МЕН_Зб_матер_2022.pdf6.52 МБ
25 Малиновський В.Я.

Особливості надання соціальних послуг в умовах воєнного стану

Переглянути /

Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності : матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. Малиновський В. Я., Касянчук І. С. Особливості надання соціальних послуг в умовах воєнного стану. Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності : матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 19-20 трав. Луцьк, 2022. С. 54–56.

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2022 2022 Збірник ІІІ Всеукр. конф Соц. допомога та соц. робота (1).pdf1.87 МБ
26 Малиновський В.Я.

Організація соціальної роботи в умовах децентралізованої держави

Переглянути /

Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності : матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. Малиновський В. Я. Купрійчик М. В. Організація соціальної роботи в умовах децентралізованої держави. Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності : матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 19-20 трав. 2022 р. Луцьк, 2022. С.…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2022 2022 Збірник ІІІ Всеукр. конф Соц. допомога та соц. робота (1).pdf1.87 МБ
27 Малиновський В.Я.

Роль Кабінету Міністрів України у соціальній сфері

Переглянути /

Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності : матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. Малиновський В. Я. Роль Кабінету Міністрів України у соціальній сфері. Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності : матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 19-20 трав. 2022 р. Луцьк, 2022. С. 22–25.

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2022
28 Нужна О.А.

Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості у фінансовому аналізі

Переглянути /

Дослідження фінансових інституцій та інструментів розвитку держави, територій та суб’єктів господарювання : зб. матеріалів VІ міжнар. наук.-практ. конф Нужна О. А. Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості у фінансовому аналізі. Дослідження фінансових інституцій та інструментів розвитку держави, територій та суб’єктів господарювання: теоретичні, методологічні та практичні аспекти…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 Одеса_Конференция VI_МНПК 18-02-2022.pdf2.37 МБ
29 Нужна О.А.

Аналіз типу фінансової стійкості підприємств сільського, лісового та рибного господарства України

Переглянути /

Облік, аудит, оподаткування та звітність у системі забезпечення економічної стійкості підприємств Нужна О. А. Аналіз типу фінансової стійкості підприємств сільського, лісового та рибного господарства України. Облік, аудит, оподаткування та звітність у системі забезпечення економічної стійкості підприємств (присвячена 100-річчю заснування…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 Зб_рник тез 12-13.05.2022. Облік, оподаткування та УФЕБ.pdf2.15 МБ
30 Шваб’юк В.І., Ротко С.В., Швабюк В.В., Лелик Я.Р.

Згин транстропної плити, частково опертої на пружну основу

Переглянути /

Актуальні проблем иінженерної механіки : тези доп. IХ міжнар. наук.-практ. конф. Шваб'юк В. І., Ротко С. В., Швабюк В. В., Лелик Я.Р. Згин транстропної плити, частково опертої на пружну основу.
Актуальні проблем иінженерної механіки : тези доп. IХ міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 17-20 трав. 2022 р. Одеса, 2022…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра дизайну та графіки

2022 Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса ОДАБА, 2022. ― 213 с..pdf6.91 МБ