Архів наукових статей

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
21 Жураковська І.В.

Екологічні забезпечення: суть і види

Переглянути /

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : зб. матеріалів XІ міжнар. наук.-практ. конф. Жураковська І. В. Екологічні забезпечення: суть і види. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : зб. матеріалів XІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцька, 5 жовт. 2019 р. Луцьк, 2019. С. 19-20.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2019 Збірник тез 5.10.2019 (1).pdf1015.26 КБ
22 Жураковська І.В.

Облік природних ресурсів територіальних громад як запорука наповнення місцевих бюджетів

Переглянути /

Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. ХІІ міжнар. наук.-практ. конф. Жураковська І. В. Облік природних ресурсів територіальних громад як запорука наповнення місцевих бюджетів. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. ХІІ…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2020 Збірник тез_26-27 червня 2020 р. (1).pdf944.26 КБ
23 Жураковська І.В.

Вплив регулювання аудиторської діяльності на чисельність суб’єктів аудиту та субєктів господарювання за організаційно-правовими формами

Переглянути /

Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Жураковська І. В. Вплив регулювання аудиторської діяльності на чисельність суб’єктів аудиту та суб'єктів господарювання за організаційно-правовими формами. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2021 Збірник тез_25-26 червня 2021 р. (1).pdf926.42 КБ
24 Нужна О.А., Жураковська І.В.

Аналитическое исследование показателей внешнеэкономической деятельности в Украине

Переглянути /

Актуальные проблемы социально-экономического развития современного общества : материалы І междунар. заоч. науч.-практ. конф. Нужная О. А., Жураковская И. В. Аналитическое исследование показателей внешнеэкономической деятельности в Украине. Актуальные проблемы социально-экономического развития современного общества : материалы І междунар. заоч. науч.-практ. конф., Г. Киров…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2020 Sbornic_2020_Актуальные проблемы.pdf8.7 МБ
25 Нужна О.А., Пиріг С.О.

Організація індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти

Переглянути /

Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Нужна О.А., Пиріг С.О. Організація індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2021
26 Урбан О.А., Нужна О.А.

The impact of energy efficient technologies on the formation of the paradigm of sustainable development

Переглянути /

Problems of practical application of innovations, methodology and experience : abstracts of XXI International Scientific and Practical Conference Fedosov S., Urban O., Nuzhna O. The impact of energy efficient technologies on the formation of the paradigm of sustainable development. Problems of practical application of innovations, methodology and experience : abstracts of XXI International…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2021 XXI-ConferenceApril-15-16-2021.pdf2.67 МБ
27 Нужна О.А.

Роль та місце професійної етики в забезпеченні професійної компетентності фахівців з обліку і оподаткування

Переглянути /

Механізми забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, перспективи, міжнародний досвід : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. Нужна О. А. Роль та місце професійної етики в забезпеченні професійної компетентності фахівців з обліку і оподаткування. Механізми забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, перспективи, міжнародний досвід : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2020
28 Нужна О.А.

Усвідомлення етичних аспектів професійної діяльності майбутніми фахівцями з обліку і оподаткування

Переглянути /

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. VІІ міжнар. наук.-практ. конф. Нужна О. А. Усвідомлення етичних аспектів професійної діяльності майбутніми фахівцями з обліку і оподаткування. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доп. VІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 3 жовт. 2020 р. Луцьк,…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2020
29 Пиріг С.О., Нужна О.А.

Використання інформаційних технологій у методичній роботі науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти

Переглянути /

Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. XІІ міжнар. наук.-практ. конф. Пиріг С. О., Нужна О. А. Використання інформаційних технологій у методичній роботі науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2020
30 Нужна О.А., Тлучкевич Н.В., Зеленко С.В.

Оцінка структурних змін в обсягах реалізованої продукції підприємствами Волинської області з розподілом їх за розмірами

Переглянути /

Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в у мовах переходжу до Індустрії 4.0 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Нужна О. А., Тлучкевич Н. В., Зеленко С. В. Оцінка структурних змін в обсягах реалізованої продукції підприємствами Волинської області з розподілом їх за розмірами. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в у мовах переходжу до…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2020