Аналіз структури джерел фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств

Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
1 Нужна О.А.
Аналіз структури джерел фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств
Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. ХІV міжнар. наук.-практ. конф. Нужна О. А. Аналіз структури джерел фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. ХІV міжнар. наук.-…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Луцьк : ЛНТУ 2022 Збірник тез 24.06.2022 _ЛНТУ_Облік і аудит.pdf1.91 МБ