Механізм фінансового забезпечення вищої освіти в умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки

Тип матеріалів: Автореферати дисертацій
Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік)
1 Волинчук Ю.В.
Механізм фінансового забезпечення вищої освіти в умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки
Волинчук Ю.В. Механізм фінансового забезпечення вищої освіти в умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.08; Ін-т регіон. дослідж. НАН України. - Л., 2010. - 21 с.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)

2010