Колізії в муніципальному праві: загальнотеоретичний аспект: проблеми теорії та практики

Тип матеріалів: Автореферати дисертацій
Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
1 Ленгер Я.І.
Колізії в муніципальному праві: загальнотеоретичний аспект: проблеми теорії та практики
Ленгер Я.І. Колізії в муніципальному праві: загальнотеоретичний аспект: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... доктора юрид. наук : спец. . - 12.00.02 / Я.І. Ленгер ; МОН України, Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород, 2017. - 30 с.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра права (ФФОЛП)

2017 Автореферат Ленгер Я.І..pdf754 КБ