Історія Рожищенської художньої майстерні

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12253
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Трофімчук Р., Малиновський В. Історія Рожищенської художньої майстерні. Минуле і сучасне Волині та Полісся: місто Рожище в історії України та Волині : наук. зб. LXXІІ всеукр. наук. іст.-краєзнавч. конф., присвяч. 700-річчю першої писемної згадки про місто Рожище, м. Луцьк–Рожище, 8-9 груд. 2022 р. Луцьк–Рожище. 2022. Вип. 72. С. 117–120.
Ключові слова
Рожищенська художня майстерня, художня виставка, художник, картина, графіка, живопис, акварель.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк–Рожище
Ініціали працівника
Малиновський Валентин Ярославович
Факультет працівника
2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій
Кафедра працівника
2021 Кафедра соціогуманітарних технологій
Електронна пошта
valentyn.volyn@gmail.com