2010

Тип матеріалів: Навчальні посібники
Автор/укладач Назва навчального посібника/підручника Факультет / Кафедра ISBN Дата публікації (рік) Видавець Файл
1 Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В.
Рекреація у фізичній культурі різних груп населення

2020 Технологічний факультет

Кафедра фізичної культури, спорту та здоров`я (ТФ)

978-966-8708-28-2 2010 Київ : Олімпійська література рекреація укр.pdf4.24 МБ
2 Ільчук Н.І.
Міський транспорт

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

ISBN 978 – 966 – 1532 – 23 – 5 2010 Луцьк : РВВ Луцького НТУ Посібник МТ.pdf2.84 МБ
5 Ротко С.В., Ужегова О.А., Задорожнікова І.В.
Розрахунок кам’яних і армокам’яних конструкцій

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

978-966-1532-32-7 2010 Луцьк : РВВ ЛНТУ Посібник Ротко, Ужегова, Задорожнікова-2010.pdf6.68 МБ
Тип матеріалів: Дисертації
Автор/укладач Назва Факультет Дата публікації (рік) Видавець Файл
3 Чапюк О.С.
Зчеплення бетону з арматурним прокатом серповидного профілю при короткочасних одноразових і повторних навантаженнях

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2010 Луцьк : Луцький НТУ Дис_ктн_Чапюк О.С._2010.pdf314.12 КБ
Тип матеріалів: Автореферати дисертацій
Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
4 Чапюк О.С.
Зчеплення бетону з арматурним прокатом серповидного профілю при короткочасних одноразових і повторних навантаженнях
Чапюк О. С. Зчеплення бетону з арматурним прокатом серповидного профілю при короткочасних одноразових і повторних навантаженнях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01. Львів, 2010. – 20 с.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2010 avt_Chapiuk OS. 2010.pdf337.84 КБ
7 Волинчук Ю.В.
Механізм фінансового забезпечення вищої освіти в умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки
Волинчук Ю.В. Механізм фінансового забезпечення вищої освіти в умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.08; Ін-т регіон. дослідж. НАН України. - Л., 2010. - 21 с.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)

2010
Тип матеріалів: Наукова стаття
Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
6 Вахович І.М., Волинчук Ю.В.
Дослідження теоретичних аспектів доцільності процесу укрупнення ВНЗ в Україні
Актуальні проблеми економіки Вахович І. М., Волинчук Ю. В. Дослідження теоретичних аспектів доцільності процесу укрупнення ВНЗ в Україні. Актуальні проблеми економіки : наук. екон. журн. 2010. № 2. С. 101–107. (SCOPUS)

2020 Факультет бізнесу

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)

Київ 2010 АПЕ 2010.pdf2.15 МБ
9 Лелик Я.Р.
Розрахунок геомнтричних параметрів при проектуванні опалубки для просторових криволінийних поверхонь
Сучасне промислове та цивільне будівництво Лелик Я. Р., Берлач О. П. Розрахунок геомнтричних параметрів при проектуванні опалубки для просторових криволінийних поверхонь. Сучасне промислове та цивільне будівництво. 2010. Т. 6, № 4. С. 223-228.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра дизайну та графіки

Макіївка 2010 06_lelik_berlach.pdf346.28 КБ
Тип матеріалів: Монографії
Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Дата публікації (рік) Видавець Файл
8 Вахович І.М., Волинчук Ю.В.
Фінансове забезпечення вищої освіти: методологія та механізми реалізації в умовах формування соціально орієнтованої ринкової економік

2020 Факультет бізнесу

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)

2010 РВВ Луцького НТУ МОНО Фінансове забезпечення ВО Волинчук Вахович.pdf2.66 МБ
10 Бродська І.І.
Оцінка вартості підприємства: обліково-аналітичні аспекти

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2010 Луцьк : РВВ ЛНТУ Монография.pdf1.76 МБ