2014

Тип матеріалів: Навчальні посібники
Автор/укладач Назва навчального посібника/підручника Факультет / Кафедра ISBN Дата публікації (рік) Видавець Файл
1 Вахович І.М., Поліщук В.Г.
Фінансовий менеджмент та фінансовий інжиніринг бізнес-процесів: магістерський курс

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

978-617-672-061-4 2014 Луцьк : СПД Гадяк Ж.В. Фінансовий менеджмент_навч_пос_Вахович.pdf2.41 МБ
Тип матеріалів: Методички
Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
2 Гуменюк Л.О.
Надійність та діагностування

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

2014 Луцьк : Луцький НТУ
3 Гуменюк Л.О.
Надійність та діагностування

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

2014 Луцьк : Луцький НТУ
4 Гуда О.В., Лісковець С.М.
Числові методи

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ)

2014 Луцьк : Луцький НТУ
5 Гуда О.В., Лісковець С.М.
Числові методи

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ)

2014 Луцьк : Луцький НТУ
6 Крадінова Т.А., Матвіїв Ю.Я.
Дослідження операцій

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ)

2014 Луцьк : Луцький НТУ
Тип матеріалів: Наукова стаття
Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
7 Саварин П.В.
Медиапедагогика ‒ мировой опыт и реалии постсоветского пространства
Веснік Вiцебскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта : Навукова-практычны часопiс Демьянчук А.Н., Саварин П.В. Медиапедагогика ‒ мировой опыт и реалии постсоветского пространства. Веснік Вiцебскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта : навукова-практычны часопiс. Вiцебск, 2014. №6 (84). С. 100–105.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

Вітебськ : Вітебський державний університет 2014 Scan-150303-0001.pdf647.62 КБ
8 Саварин П.В.
Медіа-грамотність та медіа-компетентність викладачів як основа підготовки фахівців технічного профілю
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. Медіа-грамотність та медіа-компетентність викладачів як основа підготовки фахівців технічного профілю / О. Демʼянчук, П. Саварин // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. – Луцьк…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

Луцьк : СНУ імені Лесі Українки 2014 Scan-141025-0001.pdf2.06 МБ
9 Зінчук М.І.
СУЧАСНІ КЛАСИФІКАЦІЇ ҐРУНТІВ ТА ПРОБЛЕМА ЇХНЬОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Вісник Львівського універсистету. Серія географічна. Випуск 47 Зінчук М., Шечук М., Зіньчук П. СУЧАСНІ КЛАСИФІКАЦІЇ ҐРУНТІВ ТА ПРОБЛЕМА ЇХНЬОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. Вісник Львівського універсистету. Серія географічна. Львів, 2014. Вип. 47. С. 124-135.

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ)

Львів 2014 VLNU_Geograf_2014_47_15.pdf150.49 КБ
Тип матеріалів: Монографії
Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Дата публікації (рік) Видавець Файл
10 Зеленко С.В., Нагірська К.Є., Сидоренко Р.В., Тлучкевич Н.В., Московчук А.Т., Нужна О.А., Талах Т.А. , Бабіч І.І., Голячук Н.В., Жураковська І.В., Писаренко Т.М. , Ткачук І.М. , Чудовець В.В.
Облік, аналіз та контроль: теорія, методологія, практика

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2014 Луцьк : РВВ Луцького НТУ Kolektivna_monografiya_2014.pdf2.54 МБ