Архів дисертацій

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Видавець Файл
1 Гриник І.С.

Фінансове забезпечення сталого розвитку Північно-Західного регіону

Переглянути /

Гриник І. С. Фінансове забезпечення сталого розвитку Північно-Західного регіону : дис. на здобуття ступеня д-ра філософії за спец. 051 Економіка /Луцький національний технічний університет. Луцьк, 2023. 268 с.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра економіки (ФБ)

2023 Луцьк : ЛНТУ Дисертація_Гриник.pdf5.06 МБ
2 Бурбан О.В.

Формування ринкової капіталізації підприємства на основі вартісної концепції

Переглянути /

Бурбан О. В. Формування ринкової капіталізації підприємства на основі вартісної концепції : дис. ... на здобуття наук. ступ. доктора філософії за спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Луцьк, 2023. 186-204.

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2023 Луцьк : ЛНТУ Дисертація_Бурбан.pdf4.29 МБ
3 Заставний Ю.Б.

Фінансово-економічне регулювання органічного сільськогосподарського виробництва

Переглянути /

Заставний Ю. Б. Фінансово-економічне регулювання органічного сільськогосподарського виробництва : дис. ... на здобуття ступеня д-ра філософії за спец. 051 Економіка. Луцьк, 2021. 220 с.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра економіки (ФБ)

2021 Луцьк : ЛНТУ Дисертація_Заставний_Ю.Б..pdf3.13 МБ
4 Лучечко Ю.М.

Стимулювання інвестиційної діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини

Переглянути /

Лучечко Ю. М. Стимулювання інвестиційної діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини : дис. ... на здобуття ступеня д-ра філософії за спец. 051 Економіка. Луцьк, 2021. 227 с.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра економіки (ФБ)

2021 Луцьк : ЛНТУ Дисертація_Лучечко_Ю.М..pdf3.28 МБ
5 Погуляйко Ю.М.

Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку регіону в умовах децентралізації

Переглянути /

Погуляйко Ю. М. Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку регіону в умовах децентралізації : дис. ... на здобуття ступеня д-ра філософії за спец. 051 Економіка. Луцьк, 2021. 247 с.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра економіки (ФБ)

2021 Луцьк : ЛНТУ Дисертація Погуляйко Ю.М..pdf5.72 МБ
6 Шмаров Д.М.

Економічне регулювання комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектору регіону

Переглянути /

Шмаров Д. М. Економічне регулювання комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектору регіону : дис. ... на здобуття ступеня д-ра філософії за спец. 051 Економіка. Луцьк, 2021. 205 с.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра економіки (ФБ)

2021 Луцьк : ЛНТУ Дисертація Шмаров Д.М..pdf3.87 МБ
7 Гринюк С.В.

Підвищення ефективності операцій безцентрового шліфування кілець роликопідшипників в умовах серійного виробництва

Переглянути /

Гринюк С.В. Підвищення ефективності операцій безцентрового шліфування кілець роликопідшипників в умовах серійного виробництва : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 / Сергій Васильович Гринюк ; МОН України, Луцький НТУ…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)

2021 Луцьк : Луцький НТУ grinyuk_sergiy_vasilovich_disertaciya.pdf2.78 МБ
8 Зеленко О.М.

УПРАВЛІННЯ ЗАГОТІВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТІВ ЛОГІСТИКИ

Переглянути /

Зеленко О. М. Управління заготівельною діяльністю сільськогосподарських підприємств з використанням інструментів логістики : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Львів, 2019…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2019 Львів ДИСЕРТАЦІЯ_ЗЕЛЕНКО_ОКСАНА.pdf8.89 МБ
9 Косінський П.М.

Економічне стимулювання розвитку переробних виробництв на базі природно-ресурсних комплексів Волинської області

Переглянути /

Косінський П. М. Економічне стимулювання розвитку переробних виробництв на базі природно-ресурсних комплексів Волинської області : дис. ... д-ра філософії за спец. 051 Економіка : 32.075.001. Луцьк, 2020. 311 с.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра економіки (ФБ)

2020 Луцьк : ІВВ Луцького НТУ Дис_Косінський.pdf3.32 МБ
10 Саварин П.В.

Підготовка майбутнього викладача технічних дисциплін до застосування медіатехнологій у професійній діяльності

Переглянути /

Саварин П. В. Підготовка майбутнього викладача технічних дисциплін до застосування медіатехнологій у професійній діяльності : дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Саварин Павло Вікторович – Луцьк, 2017. – 270 с.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

2017 Луцьк Дисертація_Саварин П.В..pdf4.73 МБ