Архів дисертацій

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Видавець Файл
1 Гринюк С.В.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙ БЕЗЦЕНТРОВОГО ШЛІФУВАННЯ КІЛЕЦЬ РОЛИКОПІДШИПНИКІВ В УМОВАХ СЕРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА

Переглянути /

Гринюк С.В. Підвищення ефективності операцій безцентрового шліфування кілець роликопідшипників в умовах серійного виробництва: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 / Сергій Васильович Гринюк ; МОН України, Луцький НТУ. –…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)

2021 Луцьк : Луцький НТУ grinyuk_sergiy_vasilovich_disertaciya.pdf2.78 МБ
2 Зеленко О.М.

УПРАВЛІННЯ ЗАГОТІВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТІВ ЛОГІСТИКИ

Переглянути /

Зеленко О. М. Управління заготівельною діяльністю сільськогосподарських підприємств з використанням інструментів логістики : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Львів, 2019…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2019 Львів ДИСЕРТАЦІЯ_ЗЕЛЕНКО_ОКСАНА.pdf8.89 МБ
3 Косінський П.М.

Економічне стимулювання розвитку переробних виробництв на базі природно-ресурсних комплексів Волинської області

Переглянути /

Косінський П. М. Економічне стимулювання розвитку переробних виробництв на базі природно-ресурсних комплексів Волинської області : дис. ... д-ра філософії за спец. 051 Економіка : 32.075.001. Луцьк, 2020. 311 с.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра економіки (ФБ)

2020 Луцьк : ІВВ Луцького НТУ Дис_Косінський.pdf3.32 МБ
4 Саварин П.В.

Підготовка майбутнього викладача технічних дисциплін до застосування медіатехнологій у професійній діяльності

Переглянути /

Саварин П. В. Підготовка майбутнього викладача технічних дисциплін до застосування медіатехнологій у професійній діяльності : дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Саварин Павло Вікторович – Луцьк, 2017. – 270 с.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

2017 Луцьк Дисертація_Саварин П.В..pdf4.73 МБ
5 Дробишинець С.Я.

Вплив повторних малоциклових навантажень на механічні характеристики сталефібробетону та роботу згинальних елементів на його основі

Переглянути /

Дробишинець С.Я. Вплив повторних малоциклових навантажень на механічні характеристики сталефібробетону та роботу згинальних елементів на його основі : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01. Луцьк. 2005. 191 с.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2005 Луцьк : Луцький НТУ Дис_Дробишинець_С_Я_2005.pdf219.94 КБ
6 Процюк В.О.

Експрес-метод оцінювання розрахункових параметрів ґрунтів земляного полотна за допомогою польового георадару

Переглянути /

Процюк В. О. Експрес-метод оцінювання розрахункових параметрів ґрунтів земляного полотна за допомогою польового георадару : дис. ... канд. техн. наук. (доктора філософії) : 05.22.11 / Харківський національний автомобільно-дорожній університет.…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2019 Харків dis Protsiuk.pdf7.05 МБ
7 Чапюк О.С.

Зчеплення бетону з арматурним прокатом серповидного профілю при короткочасних одноразових і повторних навантаженнях

Переглянути /

Чапюк О. С. Зчеплення бетону з арматурним прокатом серповидного профілю при короткочасних одноразових і повторних навантаженнях : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 / Національний університет "Львівська політехніка". Львів, 2010. 170 с.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2010 Луцьк : Луцький НТУ Дис_ктн_Чапюк О.С._2010.pdf314.12 КБ
8 Чудовець В.В.

Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності сільськогосподарських підприємств

Переглянути /

Чудовець В.В. Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності сільськогосподарських підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04 / В.В. Чудовець ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. - Київ, 2006. - 250 с.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2006 Київ dis1.doc3.3 МБ
9 Косінський П.М.

Економічне стимулювання розвитку переробних виробництв на базі природно-ресурсних комплексів Волинської області

Переглянути /

Косінський П.М. Економічне стимулювання розвитку переробних виробництв на базі природно-ресурсних комплексів Волинської області : дис. ... на здобуття ступеня доктора філософії : спец. 051 Економіка / П.М. Косінський ; МОН України, Луцький НТУ. -…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра економіки (ФБ)

2020 Луцьк : Луцький НТУ Дисертація.pdf3.32 МБ
10 Кашицький В.П.

Розробка захисних покриттів з підвищеною зносостійкістю на основі епоксидних композитів, модифікованих кремнійорганічним лаком КО-921

Переглянути /

Кашицький В.П. Розробка захисних покриттів з підвищеною зносостійкістю на основі епоксидних композитів, модифікованих кремнійорганічним лаком КО-921 : дис... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / В.П. Кашицький. - Луцьк : Луцький НТУ, 2006. — 151 с.

2020 Технологічний факультет

Кафедра матеріалознавства (ТФ)

2006 Луцьк : Луцький НТУ diss_Kashytskyi.pdf17.89 МБ