Савош Л.В.

Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Дата публікації (рік) Видавець Файл Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл Автор/укладач Назва навчального посібника/підручника Факультет / Кафедра ISBN Дата публікації (рік) Видавець Файл
1 Лютак О.М., Баула О.В., Савош Л.В., Корольчук Л.В., Лісовська Л.С.
Innovation and Investment Component of International Competitiveness in Conditions of Implementation of the European Integration Course of Ukraine

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

2021 Lutsk : Volynpoligraf монографія_2021_Лютак, Баула, Савош, Корольчук, Лісовська.pdf5.61 МБ
2 Баула О.В., Вісина Т.М., Лютак О.М., Савош Л.В., Кравчук О.Я., Зелінська О.М., Полянська Т.О.
Економікс. Ч. 1. Вступ до економікса. Мікроекономіка

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

ISBN 978-617-7843-03-9 2021 Луцьк : СПД Гадяк Ж.В. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ЕКОНОМІКС_Частина 1_2021_ .pdf5.99 МБ
3 Савош Л.В., Павлюк Л.В.
Оцінка результатів господарювання та
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права : зб. наук. пр.(5493) Савош Л. В., Павлюк Л. В. Оцінка результатів господарювання та напрями управління економічним потенціалом підприємств сільських територіальних громад (на прикладі Волинської області). Наукові записки Львівського університету бізнесу та права: Зб.…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

Львів : Львівська політехніка 2020
4 Ковальська Л.Л. , Савош Л.В.
Экономическая безопасность региона: оценка и механизмы обеспечения
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Dolnoslaska szkola wyzsza Ковальська Л. Л., Савош Л. В. Экономическая безопасность региона : оценка и механизмы обеспечения. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. 2015. Vol. 9, Nr 2. С.33-41.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

Wrocław 2015
5 Лютак О.М., Савош Л.В., Баула О.В.
Перспективи використання потенціалу фондового ринку для забезпечення фінансування реалізації транскордонних туристичних проектів регіону
Актуальні проблеми економіки : наук. екон. журн. Лютак О.М. Перспективи використання потенціалу фондового ринку для забезпечення фінансування реалізації транскордонних туристичних проектів регіону / О.М. Лютак, Л.В. Савош, О.В. Баула // Актуальні проблеми економіки : наук. екон. журн. - 2014. - №…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

Київ 2014
6 Павлюк Л.В., Савош Л.В.
Напрями нарощення вартості гудвілу машинобудівних підприємств регіону
Економічні науки. Серія : Регіональна економіка Павлюк Л.В. Напрями нарощення вартості гудвілу машинобудівних підприємств регіону / Л.В. Павлюк, Л.В. Савош // Економічні науки. Серія : Регіональна економіка : зб. наук. пр. - 2019. – Вип. 16 (63). – С. 107-114.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)

ІВВ Луцького НТУ 2019 Напрями нарощення вартості гудвілу машинобудівних підприємств регіону. Рег.екон 2019.pdf165.65 КБ
7 Баула О.В., Савош Л.В., Лютак О.М.
Перспективи іннoваційного рoзвитку екoнoміки України у кoнтексті іннoваційнoгo таблo ЄС
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство Баула О.В. Перспективи іннoваційного рoзвитку екoнoміки України у кoнтексті іннoваційнoгo таблo ЄС / О.В. Баула, Л.В. Савош, О.М. Лютак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

Ужгород : Ужгородський національний університет 2017
8 Лютак О.М., Савош Л.В., Баула О.В.
FEATURES OF THE USE OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES IN UKRAINE AND THE WORLD
Baltic Journal of Economic Studies Liutak O. FEATURES OF THE USE OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES IN UKRAINE AND THE WORLD / O. Liutak, L. Savosh, O. Baula // Baltic Journal of Economic Studies. - 2017. - Volume 3. - Р.151-156.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Балтия Паблишинг» 2017
9 Баула О.В., Савош Л.В.
Діяльність ТНК у сфері food-рітейлінгу: вітчизняний досвід та світова практика
Економічний форум : наук. журн. Баула О.В. Діяльність ТНК у сфері food-рітейлінгу: вітчизняний досвід та світова практика / О.В. Баула, Л.В. Савош, Я.А. Міщук // Економічний форум : наук. журн. - 2019. - №1. - С.3-9.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

Луцьк : Луцький НТУ 2019
10 Кривов’язюк І.В., Ковальська Л.Л. , Савош Л.В., Павлюк Л.В., Камінська І.М. , Оксенюк К.І., Баула О.В., Завадська О.М.
Strategic decision and transnational corporation efficiency
Academy of Strategic Management Journal Strategic decision and transnational corporation efficiency /I. Kryvovyazyuk, L, Kovalska, L. Savosh // Academy of Strategic Management Journal. - 2019. - Volume 18.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

2019