Розрахунок напружень біля штампів, отворів та тріщин у композитних пластинчатих елементах конструкцій

Автор/укладач Назва Факультет Дата публікації (рік) Видавець Файл Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
1 Лавренчук С.В.
Розрахунок напружень біля штампів, отворів та тріщин у композитних пластинчатих елементах конструкцій
Лавренчук С.В. Розрахунок напружень біля штампів, отворів та тріщин у композитних пластинчатих елементах конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / Світлана Василівна Лавренчук ; МОН України, Луцький…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)

2016 avtoreferat_lavrenchuk_0.pdf928.49 КБ
2 Лавренчук С.В.
Розрахунок напружень біля штампів, отворів та тріщин у композитних пластинчатих елементах конструкцій

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)

2016 ІВВ Луцького НТУ lavrenchuk_disertaciya.pdf8.23 МБ