2007

Тип матеріалів: Монографії
Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Дата публікації (рік) Видавець Файл
1 Зеленко О.М., Полінкевич О.М., Ковальська Л.Л. , Ліпич Л.Г., Рудь Н.Т., Морохова В.О.
Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком підприємницьких систем

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2007 Луцьк : Вежа-Друк Polinkevych_mon.pdf4.34 МБ
Тип матеріалів: Автореферати дисертацій
Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
2 Ільчук Н.І.
Особливості роботи П-подібних залізобетонних рам при короткочасних малоциклових навантаженнях.
Ільчук Н.І. Особливості роботи П-подібних залізобетонних рам при короткочасних малоциклових навантаженнях : автореф. дис. ... канд. техн. наук за спец. 0.5.23.01 – “Будівельні конструкції, будівлі та споруди”. – Національний університет “Львівська…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2007 автореферат.pdf401.04 КБ
3 Ротко С.В.
Розрахунок стійкості та міцності ортотропних циліндричних оболонок і стрижнів із врахуванням поперечного зсуву та обтиснення
Розрахунок стійкості та міцності ортотропних циліндричних оболонок і стрижнів із врахуванням поперечного зсуву та обтиснення : автореферат дис. ... на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / С.В. Ротко ; МОН України, Луцький…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2007 Ротко-aref.pdf674.94 КБ
6 Баула О.В.
Формування інститутів ринку цінних паперів України
Формування інститутів ринку цінних паперів України : автореферат дис. ... на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 / О.В. Баула ; МОН Україїни. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. - 23 с.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

2007 aref.pdf549.7 КБ
Тип матеріалів: Наукова стаття
Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
4 Баула О.В.
Еволюція поглядів на роль ринку цінних паперів в економіці
Історія народного господарства та економічної думки : зб. наук. пр. Баула О.В. Еволюція поглядів на роль ринку цінних паперів в економіці / О.В. Баула //Історія народного господарства та економічної думки : зб. наук. пр. - 2007. - Вип. 39-40. - С. 313-320.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України 2007
5 Ватаманюк З.Г., Баула О.В.
Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні
Фінанси України Ватаманюк З.Г. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні / З.Г. Ватаманюк, О.В. Баула // Фінанси України. - 2007. - №5. - С.75-85.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

Київ : Академія фінансового управління 2007 Фінанси України_2007_5_9.pdf148.92 КБ