2020 Технологічний факультет

Тип матеріалів: Навчальні посібники
Автор/укладач Назва навчального посібника/підручника Факультет / Кафедра ISBN Дата публікації (рік) Видавець Файл
1 Заболотний О.В., Марчук В.І., Караченцев В.Є.
Проектування електронних пристроїв

2020 Технологічний факультет

Кафедра прикладної механіки (ТФ)

978-617-672-196-3 2018 Луцьк : ІВВ Луцького НТУ Навч.Пос. Проектування ЕП 2018.PDF1.47 МБ
3 Юшковська О.Г., Круцевич Т.Ю., Середовська В. Ю., Безверхня Г.В.
Самостійні заняття з фізичного виховання

2020 Технологічний факультет

Кафедра фізичної культури, спорту та здоров`я (ТФ)

978-966-443-057-6 2012 Одеса : ОНМУ UshkovskaSamostiyni.pdf7.32 МБ
4 Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В.
Рекреація у фізичній культурі різних груп населення

2020 Технологічний факультет

Кафедра фізичної культури, спорту та здоров`я (ТФ)

978-966-8708-28-2 2010 Київ : Олімпійська література рекреація укр.pdf4.24 МБ
Тип матеріалів: Методички
Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
2 Самчук Л.М., Заболотний О.В.
Сертифікація промислової продукції

2020 Технологічний факультет

2021 Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

2018 Луцьк : Луцький НТУ
5 Prystupa S., Moroz S.
Digital signal processing

2020 Технологічний факультет

Кафедра електроніки та телекомунікацій (ТФ)

2019 Lutsk : Lutsk NTU
6 Prystupa S., Moroz S.
Digital signal processing

2020 Технологічний факультет

Кафедра електроніки та телекомунікацій (ТФ)

2019 Lutsk : Lutsk NTU
7 Якимчук Н.М. , Лишук В.В.
Основи теорії систем

2020 Технологічний факультет

Кафедра електроніки та телекомунікацій (ТФ)

2018 Луцьк : Луцький НТУ
8 Якимчук Н.М. , Селепина Й.Р.
Функціональні пристрої волоконно-оптичних трактів

2020 Технологічний факультет

Кафедра електроніки та телекомунікацій (ТФ)

2018 Луцьк : Луцький НТУ
10 Гуменюк Л.О.
Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації

2020 Технологічний факультет

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

2020 Луцьк : Луцький НТУ
Тип матеріалів: Наукова стаття
Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік)
9 Гулай О.І.
Концепція STEM у діяльності гуртка матеріалознавства Малої академії наук
Наукові записки Малої академії наук України Гулай, О. І. Концепція STEM у діяльності гуртка матеріалознавства Малої академії наук. Наукові записки Малої академії наук України. 2020. № 3(19). С. 10–19.

2020 Технологічний факультет

Кафедра матеріалознавства (ТФ)

КиїВ : Національний центр «Мала академія наук України» 2020