Архів авторефератів дисертацій

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
21 Чудовець В.В.

Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності сільськогосподарських підприємств

Переглянути /

Чудовець В.В. Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.06.04 / В.В. Чудовець ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — Київ, 2006. -…

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2006 Автореферат_Чудовець В.В..pdf557.78 КБ
22 Бродська І.І.

Обліково-аналітичне забезпечення оцінки вартості підприємства

Переглянути /

Бродська І.І. Обліково-аналітичне забезпечення оцінки вартості підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.09. / Ірина Іванівна Бродська ; Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2008. – 21 с.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2008 avtoreferat.pdf441.76 КБ
23 Бондарчук Ю.С.

Принципи проектування дитячого ігрового середовища в закладах громадського призначення

Переглянути /

Бондарчук Ю.С. Принципи проектування дитячого ігрового середовища в закладах громадського призначення автореферат дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.07 / Ю.С. Бондарчук ; МОН України, Харківська держ. акад. дизайну імистецтв. - Харків,…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра дизайну (ФАБД)

2017 БОНДАРЧУК_aref.pdf549.91 КБ
24 Кабак В.В.

Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами комп'ютерних технологій у технічних університетах

Переглянути /

Кабак В.В. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами комп'ютерних технологій у технічних університетах : автореферат дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / В.В. Кабак ; Нац. акад. держ. прикорд. служби…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

2014 Кабак-автореферат.pdf496.69 КБ
25 Сачук Ю.Є.

Формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики у процесі магістерської підготовки

Переглянути /

Сачук Ю. Є. Формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики у процесі магістерської підготовки : автореф. дис. ...канд. пед. наук : 13.00.04 / Юлія Євгеніївна Сачук ; Університет імені Альфреда Нобеля (Дніпро). -…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

2017 !Final_Авторферат.docx251.32 КБ
26 Гаврилюк О.О.

Оперативний облік в системі управління сільськогосподарським підприємством

Переглянути /

Бортнікова О. О. Оперативний облік в системі управління сільськогосподарським підприємством : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.09 ; МОН України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України - Київ, 2012. - 24 с.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2012 Bortnikova_dis_а.pdf381.51 КБ
27 Мазилюк П.В.

Розробка методу раціонального проїзду транспортними засобами регульованих ділянок доріг

Переглянути /

Мазилюк П.В. Розробка методу раціонального проїзду транспортними засобами регульованих ділянок доріг : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.22.01 / П.В. Мазилюк ; МОН України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2019…

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

2019 Афтореферат Мазилюк П.В..pdf1.53 МБ
28 Сидорук С.В.

Розвиток регіональних ринків готельних послуг

Переглянути /

Сидорук С.В. Розвиток регіональних ринків готельних послуг : автореферат дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / С.В. Сидорук ; МОН України, Луцький НТУ. - Луцьк : Луцький НТУ, 2013. - 20 с.

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2013 aref.doc254.5 КБ
29 Тищук І.В.

Регіональний механізм стимулювання підприємництва у сфері сільського зеленого туризму

Переглянути /

Тищук І.В. Регіональний механізм стимулювання підприємництва у сфері сільського зеленого туризму : автореферат дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / І.В. Тищук ; МОН України, Мукачівський ДУ. - Мукачево :…

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2018 Автореферат 2018.pdf921.65 КБ
30 Дащук Ю.Є.

Розвиток рекреаційного потенціалу регіону

Переглянути /

Розвиток рекреаційного потенціалу регіону : автореф. дис. ...канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Дащук Юлія Євгенівна ; Луцький НТУ. - Луцьк, 2014. - 20 с.

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2014 aref.pdf882.71 КБ