Ковальчук Н.В.

Тип матеріалів: Методички
Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
1 Ковальчук Н.В., Фесіна Ю.Г., Заблоцька І.Л.
Методичні вказівки до оформлення кваліфікаційних робіт

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2023 Луцьк : ЛНТУ
6 Ліпич Л.Г., Ковальчук Н.В.
Методологія наукових досліджень та системне мислення

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2021 Луцьк : ЛНТУ
7 Ліпич Л.Г., Ковальчук Н.В.
Методологія наукових досліджень та системне мислення

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2021 Луцьк : ЛНТУ
8 Ковальчук Н.В., Ліпич Л.Г.
Методологія наукових досліджень та системне мислення

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2021 Луцьк : ЛНТУ
9 Ковальчук Н.В., Ліпич Л.Г.
Методологія наукових досліджень

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2022 Луцьк : ЛНТУ
10 Ліпич Л.Г., Ковальчук Н.В.
Методологія наукових досліджень

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2022 Луцьк : ЛНТУ
Тип матеріалів: Навчальні посібники
Автор/укладач Назва навчального посібника/підручника Факультет / Кафедра ISBN Дата публікації (рік) Видавець Файл
2 Вахович І.М., Ліпич Л.Г., Полінкевич О.М., Ковальчук Н.В.
Методологія та організація наукових досліджень

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

978-966-940-507-4 2023 Луцьк : Вежа-Друк МОНД_ПОС з обкладинкою.pdf43.64 МБ
Тип матеріалів: Монографії
Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Дата публікації (рік) Видавець Файл
3 Вавдіюк Н.С., Вахович І.М., Ковальчук Н.В., Корецька Н.І., Кузьмак О.М. , Лютак О.М.
Вдосконалення викладання у вищій освіті: теорія та практика

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту (ФБ)

2023 Київ : Інститут вищої освіти НАПН України Vdoskonal_vykladan_u_VO-IVO-2023-255p.pdf8.49 МБ
4 Кривов’язюк І.В., Ковальська Л.Л. , Камінська І.М. , Ковальчук Н.В., Завадська О.М., Мишко О.А., Кулик Ю.М., Оксенюк К.І., Павлюк Л.В., Волинчук Ю.В., Фесіна Ю.Г., Циганюк Н.Є , Бондарук Х.В.
Підприємництво як чинник розвитку інноваційної моделі економіки України та її регіонів

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2020 Київ : Кондор Підприємництво як чинник розвитку інноваційної моделі економіки України та її регіонів.pdf2.76 МБ
Тип матеріалів: Наукова стаття
Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
5 Кривов’язюк І.В., Ковальчук Н.В.
Формування теорії управлінської інноватики в системі сучасних наукових концепцій
Економічний форум : наук. журн. Кривов'язюк І. В., Ковальчук Н. В. Формування теорії управлінської інноватики в системі сучасних наукових концепцій. Економічний форум : наук. журн. 2022. Т. 1, № 3. С. 145-152.

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Луцьк : ЛНТУ 2022 337-Текст статті-994-1-10-20221002.pdf382.53 КБ