Архів монографій

АВТОР/УКЛАДАЧ Назва Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Дата публікації (рік) Видавець Файл
11 Полінкевич О.М.

Інноваційно-інвестиційні, ресурсні та управлінські складові розвитку підприємств-учасників інтеграційних об’єднань

Переглянути /

Полінкевич О. М. Інноваційні бізнес-процеси промислових підприємств в складі інтеграційних утворень. Інноваційно-інвестиційні, ресурсні та управлінські складові розвитку підприємств-учасників інтеграційних об’єднань : колективна монографія. Донецьк…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2013 Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ Polinkevych_Innov_ 2013.pdf412.12 КБ
12 Polinkevych O.

Methodological bases and practice of sustainable development implementation

Переглянути /

Polinkevych O. Informative space of innovative business processes of industrial enterprises in conditions of Ukrainian structuration. Methodological bases and practice of sustainable development implementation : monograph. Bielsko-Biala, 2015. – P.…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2015 Bielsko-Biala Polinkevych_Methodological_bases.pdf623.47 КБ
13 Polinkevych O.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako przedmiot sprawozdawczości niefinansowej w świetle regulacji prawnych i doświadczeń praktycznych w Polsce i na Ukrainies

Переглянути /

Polinkevych O., Kamiński R. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw na Ukrainie. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako przedmiot sprawozdawczości niefinansowej w świetle regulacji prawnych i doświadczeń praktycznych w Polsce i na…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2020 Poznań Polinkevych_Kaminski_R_Innowacje_2018_RC_E (1).pdf747.98 КБ
14 Polinkevych O., Kolosok A.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako przedmiot sprawozdawczości niefinansowej w świetle regulacji prawnych i doświadczeń praktycznych w Polsce i na Ukrainies

Переглянути /

Polinkevych O., Kolosok A. Metody pomiaru wyników realizacji koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako przedmiot sprawozdawczości niefinansowej w świetle regulacji prawnych i doświadczeń…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2020 Poznań Polinkevych_Kolosok_Kaminski_R_Innowacje_2018_RC_E.pdf822.81 КБ
15 Polinkevych O.

Przedsiębiorstwo, godpodarka i społeczeństwo e kręgu zainteresowania ekonomistów

Переглянути /

Polinkevych O. Ocena zaawansowania rozwoju przedsiębiorstw na Ukrainie z uwzględ¬nieniem ekonomicznych, ekologicznych i społeczno-psychologicznych aspektów ich funkcjonowania. Przedsiębiorstwo, godpodarka i społeczeństwo e kręgu zainteresowania…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2020 Poznań Polinkevych_Przedsięborstwo, gospodarka i społeczeństwo_skład 13.08..pdf713.58 КБ
16 Polinkevych O.

Innowacje gospodarcze. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne

Переглянути /

Kamiński. R., Polinkevych O. Polityka innowacyjna Unii Europejskiej na tle Stanów Zjednoczonych i Japonii. Wprowadzenie. Innowacje gospodarcze. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne : monograph. Poznań, 2018. S. 107–127.

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2018 Poznań Polinkevych_2Kaminski_R_Innowacje_2018_RC_E-2 kor (1).pdf471.96 КБ
17 Полінкевич О.М.

Innowacje gospodarcze. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne

Переглянути /

Polinkevych O. Ewolucja procesu innowacyjnego i zarządzanie innowacjami. Innowacje gospodarcze. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne : monograph. Poznań, 2018. S. 89–107.

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2018 Poznań Polinkevych_Kaminski_R_Innowacje_2018_RC_E-2 kor.pdf862.09 КБ
18 Полінкевич О.М., Громик О.М., Сидорук С.В., Тищук І.В., Поліщук Л.М., Ховрак І.В., Шейко Ю.О.

Управління розвитком туризму та готельно-ресторанного бізнесу в циркулярній економіці= Management of tourism development, hotel and restaurant business in a circular economy

Переглянути /

Управління розвитком туризму та готельно-ресторанного бізнесу в циркулярній економіці= Management of tourism development, hotel and restaurant business in a circular economy : матеріали I міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Луцьк, 18 трав. 2021…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2021 Луцьк : Луцький НТУ Кафедра конф 2021.pdf3.2 МБ
19 Жураковська І.В., Чудовець В.В.

Оцінка методики обліково-аналітичного та контрольного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації економіки

Переглянути /

Жураковська І. В., Чудовець В. В. Оцінка методики обліково-аналітичного та контрольного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації економіки : колективна монографія / за ред. канд. екон. наук І. Б. Садовської. – Луцьк :…

2021 Факультет бізнесу та права

2017 Луцьк : ІВВ Луцького НТУ Оцінка методики обл-аналіт. та контрол. забезп. діяльн._2017.pdf2.34 МБ
20 Жураковська І.В.

Учет земли и прав пользования ею в Украине

Переглянути /

Жураковская И. В., Илюшик Н. И. Учет земли и прав пользования ею в Украине. THE ECONOMY OF BULGARIA AND THE EUROPEAN UNION IN THE GLOBAL WORD : сollective мonographs of scientific articles. Sofia, 2019. C. 230-243.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2019 Sofia FAF_Ikonomikata.na_.Balgaria.i.ES_2019_1.pdf1.69 МБ