Архів навчальних посібників/підручників

Автор/укладач Назва навчального посібника/підручника Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Дата публікації (рік) Видавець Робота
1 Мольчак Я.О., Мисковець І.Я.

Геоекологія

Переглянути /

Мольчак Я.О., Мисковець І.Я. Геоекологія : навч. посіб. - Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. – 252 с.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2021 Луцьк : ІВВ Луцького НТУ Геоекологія (посібник).pdf5.51 МБ
2 Мисковець І.Я., Мольчак Я.О.

ГІДРОЛОГІЯ

Переглянути /

Мисковець І.Я. Гідрологія : навч. посіб. / І.Я. Мисковець, Я.О. Мольчак. - Луцьк : ІВВ ЛНТУ, 2022. - 318 с.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2022 Луцьк : ІВВ ЛНТУ Посібник Гідрологія.pdf9.54 МБ
3 Вавдіюк Н.С., Мельничук М.Д.

Менеджмент Індустрії 4.0

Переглянути /

Вавдіюк Н. С., Мельничук М. Д. Менеджмент Індустрії 4.0 : навч. посіб. для здобувачів закладів вищої освіти. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 182 с.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту (ФБ)

2023 Луцьк : ЛНТУ Management in Industry 4.0_25.02 (1).pdf7.1 МБ
4 Шубалий О.М., Рудь Н.Т., Дзямулич М.І., Нужна О.А., Шубала І.В., Гордійчук А.І., Косінський П.М., Хілуха О.А.

Економіка та управління персоналом: магістерський курс

Переглянути /

Економіка та управління персоналом: магістерський курс : навч. посіб. / О. М. Шубалий, Н. Т. Рудь, М. І. Дзямулич, О. А. Нужна, А. І. Гордійчук, І. В. Шубала, П.М. Косінський, О. А. Хілуха. Луцьк : Надстир’я, 2024. 344 с.

2021 Факультет бізнесу та права

2024 Луцьк : Надстир'я Економіка та управління-2024.pdf3.19 МБ
5 Лелик Я.Р., Тарасюк І. І.

Основи будівельного креслення

Переглянути /

Лелик Я. Р. Тарасюк І. І. Основи будівельного креслення : метод. посіб. з дисципліни “Основи будівельного креслення” для студ., що навчаються за напрямом “Образотворче мистецтво" денної та заоч. форми навч. Луцьк : Терен, 2017. 32 с.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра дизайну та графіки

2017 Луцьк : РВВ Луцького НТУ Мет пос. Основи Буд кресл3 .pdf3.17 МБ
6 Лелик Я.Р., Тарасюк І. І.

Дизайн. Основи лінійної перспективи

Переглянути /

Лелик Я. Р. Тарасюк І. І. Дизайн. Основи лінійної перспективи : навч.-метод. посіб. для студ., що навчаються за спец. 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» денної та заоч. форми навч. Луцьк : Терен, 2019. 43 с.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра архітектури та дизайну (ФАБД)

2019 Луцьк : Терен Дизайн.Основи лінійної перспективи.pdf1.94 МБ
7 Божко Т.Є., Валецький Б.П., Самчук Л.М., Четвержук Т.І.

Інноваційні підходи в підготовці магістрів з прикладної механіки

Переглянути /

Інноваційні підходи в підготовці магістрів з прикладної механіки : навч. посіб. / Т. Є. Божко, Б. П. Валецький, Л. М. Самчук, Т. І. Четвержук . – Луцьк : Вежа-Друк, 2024. – 324 с.

2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

2021 Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

2024 Луцьк : Вежа-Друк МНД_книга з обкладинкою.pdf6.96 МБ
8 Аніщук В.В., Вісин В.В., Щербюк Н.Ю., Філюк О.С., Рябих Н.В.

Право

Переглянути /

Право : навч. посіб. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спец. 081 Право денної та заоч. форм навч. / уклад.: В. В. Вісин, О. С. Філюк, Н. Ю. Щербюк, В. В Аніщук, Н. В. Рябих. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 410 с.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра права (ФФОЛП)

2024 Луцьк : ЛНТУ Посібник 081 ПРАВО.docx.pdf2.36 МБ
9 Бурчак І.Н., Лелик Я.Р.

Нарисна геометрія. Лінійна перспектива

Переглянути /

Бурчак І. Н., Лелик Я. Р. Нарисна геометрія. Лінійна перспектива : навч. посіб. для студ., що навчаються за спец. 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заоч. форм навч. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 48 с.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра дизайну та графіки

2021 Луцьк : ЛНТУ Нарисна геометрія.Лінійна перспектива._0.doc3.22 МБ
10 Пех П.А., Чернящук Н.Л., Делявський М.В., Багнюк Н.В., Кузьмич О.І.

Лабораторний практикум з дослідження операцій та математичного моделювання

Переглянути /

Пех П. А., Чернящук Н. Л., Делявський М. В., Багнюк Н. В., Кузьмич О. І. Лабораторний практикум з дослідження операцій та математичного моделювання : навч. посіб. для студ. технічних спец. закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації. Луцьк : Терен…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)

2020 Луцьк : Терен Лабораторний практикум з дослідження операцій та математичного моделювання.pdf2.16 МБ