Пташенчук В.В.

Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Рік видання Видавець Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
1 Пташенчук В.В.
Основи метрологіїта вимірювальної техніки

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
2 Пташенчук В.В.
Основи метрологіїта вимірювальної техніки

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
3 Кайдик О.Л., Терлецький Т.В., Пташенчук В.В., Садовий М.О.
About the assignment of the verification interval
Приладобудування та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку : метеріали V всеукр. наук.-практ. конф. Kaidyk О., Тerletskyi Т., Ptashenchuk V., Sadovuy М. About the assignment of the verification interval. Приладобудування та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку : метеріали V всеукр. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 20-22 жовт. 2022 р.…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

Луцьк : Луцький НТУ 2022 2022_ПБіМ_Луцьк_Збірник тез.pdf2.92 МБ
4 Кайдик О.Л., Терлецький Т.В., Івченко О.В., Пташенчук В.В.
Про корегування похибки вимірювання електромагнітного вимірювального перетворювача під час повірки
Прогресивні напрямки розвитку автоматичних технологічних комплексів : зб. наук. праць VIІ Міжнар. наук.-техн. конф. Кайдик О.Л., Терлецький Т.В., Івченко О.В., Пташенчук В.В. Про корегування похибки вимірювання електромагнітного вимірювального перетворювача під час повірки. Прогресивні напрямки розвитку автоматичних технологічних комплексів : зб. наук. праць VIІ…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

Луцьк : ВІП ЛНТУ 2022 2022_ТК-2022_Збірник тез.pdf4.81 МБ
5 Кічун В.А., Лаврін Я.М., Кайдик О.Л., Терлецький Т.В., Пташенчук В.В.
Про методи визначення міжповірочного інтервалу засобів вимірювальної техніки
Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студ. Кічун В.А., Лаврін Я.М., Кайдик О.Л., Терлецький Т.В., Пташенчук В.В. Про методи визначення міжповірочного інтервалу засобів вимірювальної техніки. Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-техн. конф. (м. Тернопіль, 25-26…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

Тернопіль : ТНТУ 2020 2020_Тернопіль_Збірник тез.pdf6.71 МБ
6 Терлецький Т.В., Кайдик О.Л., Пташенчук В.В.
Підвищення ефективності системи відеоспостереження шляхом узгодження світлотехнічних параметрів освітлювачів та відеокамер
Технічні науки та технології : наук. журн. Терлецький Т.В., Кайдик О.Л., Пташенчук В.В. Підвищення ефективності системи відеоспостереження шляхом узгодження світлотехнічних параметрів освітлювачів та відеокамер. Технічні науки та технології : наук. журн. Чернігів. 2021. № 3(25). С. 138-149.

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

Чернігів 2021 Technical sciences and technologies 3(25)2021.pdf19.96 МБ
7 Пташенчук В.В.
Метрологічне забезпечення та нагляд за засобами вимірювань

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

2022 Луцьк : Луцький НТУ
8 Пташенчук В.В.
Метрологічне забезпечення та нагляд за засобами вимірювань

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

2022 Луцьк : Луцький НТУ
9 Пташенчук В.В.
Теоретична та прикладна метрологія

2020 Технологічний факультет

Кафедра приладобудування (ТФ)

2020 ІВВ Луцького НТУ