Вісина Т.М.

Тип матеріалів: Методички
Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
1 Вісина Т.М., Корольчук Л.В.
Бізнес-комунікації

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

2022 Луцьк : Луцький НТУ
Тип матеріалів: Навчальні посібники
Автор/укладач Назва навчального посібника/підручника Факультет / Кафедра ISBN Дата публікації (рік) Видавець Файл
2 Баула О.В., Вісина Т.М., Лютак О.М., Савош Л.В., Кравчук О.Я., Зелінська О.М., Полянська Т.О.
Економікс. Ч. 1. Вступ до економікса. Мікроекономіка

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

ISBN 978-617-7843-03-9 2021 Луцьк : СПД Гадяк Ж.В. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ЕКОНОМІКС_Частина 1_2021_ .pdf5.99 МБ
Тип матеріалів: Наукова стаття
Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
3 Кривов’язюк І.В., Мишко О.А., Олександренко І.В., Дорош В.Ю., Вісина Т.М.
Application of Combined Modeling Methods for Estimating and Forecasting the Business Value of International Corporations
International Journal of Management Kryvovyazyuk Igor, Smerichevskyi Serhii, Myshko Olha, Oleksandrenko Iryna, Dorosh Viktoriia, Visyna Tetiana. Application of Combined Modeling Methods for Estimating and Forecasting the Business Value of International Corporations, International…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)

IAEME Publication 2020 IJM_11_07_087.pdf538.46 КБ
4 Вісин В.В., Вісина Т.М.
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
Державотворчі процеси в Україні: реалії сьогодення : Тези доповідей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції Вісин В. В., Вісина Т. М. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА ВОЛИНІ У 1939 – 1941 РР.). Державотворчі процеси в Україні : реалії сьогодення :реалії сьогодення : тези доп. за матеріалами всеукр. наук…

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра права (ФФОЛП)

Ужгород : РІК-У 2020 Державотворчі процеси в Україні_повний.pdf1.89 МБ
5 Вісин В.В., Вісина Т.М.
Развитие кооперативного движения как фактор социально-экономической модернизации общества
Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов XI международной научно–практической конференции Висин В. В., Вісина Т. М. Развитие кооперативного движения как фактор социально-экономической модернизации общества. Устойчивое развитие экономики : состояние, проблемы, перспективы : сб. труд. XI междунар. науч.–практ. конф. (г. Пинск, 21…

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра права (ФФОЛП)

Пинск : ПолесГУ 2017 33-cbornik.pdf5.15 МБ
6 Вісин В.В., Вісина Т.М.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ КОЛЛАБОРАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : сб. труд. XIV междунар. науч.–практ. конф. Висин В. В., Висина Т. Н. СОЦИАЛИЗАЦИЯ КОЛЛАБОРАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. Устойчивое развитие экономики : состояние, проблемы, перспективы : сб. труд. XIV междунар. науч.–практ. конф., г. Пинск, 24 апр. 2020 г. Пинск…

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра права (ФФОЛП)

Пинск : ПолесГУ 2020 Visin_V.V._Visina_T.N._Sotsializatsiia_kollaborativnoi_ekonomiki v usloviiakh evrointegratsionnykh protsessov.pdf360.84 КБ
7 Вісин В.В., Вісина Т.М., Плотнікова К.А.
Соціально-економічні процеси зовнішньої міграції в Україні
Економічні науки. Серія : Економічна теорія та економічна історія Вісин В. В., Вісина Т. М.,Плотнікова К.А. Соціально-економічні процеси зовнішньої міграції в Україні. Економічні науки. Серія : Економічна теорія та економічна історія. 2018. Вип. 15. С. 31-38.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра права (ФФОЛП)

Луцьк : Луцький НТУ 2018
8 Вісин В.В., Вісина Т.М.
Нормативно-правова база розвитку споживчої кооперації в Україні на початку ХХ ст.
Вісник Львівського торговельно-економічного університету : Гуманітарні науки Вісин В. В.,Вісина Т. М. Нормативно-правова база розвитку споживчої кооперації в Україні на початку ХХ ст. Вісник Львівського торговельно-економічного університету : Гуманітарні науки. 2019. Вип. 16. С. 145-151.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра права (ФФОЛП)

Львів : Львів. торг 2019
9 Вісин В.В., Вісина Т.М., Вісин О.О.
Політико-правові чинники функціонування кредитних кооперативних установ у Волинській губернії в другій половині XIX століття
Економічний форум : наук. журн. Вісин В. В., Вісина Т. М., Вісин О. О. Політико-правові чинники функціонування кредитних кооперативних установ у Волинській губернії в другій половині XIX століття. Економічний форум : наук. журн. 2020. № 1. С. 8-12.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра права (ФФОЛП)

Луцьк : Луцький НТУ 2020
10 Вісин В.В., Вісина Т.М.
Історичні, організаційні та правові аспекти становлення фінансово-кредитної системи Другої Речі Посполитої
Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. Вісин В. В., Вісина Т. М. Історичні, організаційні та правові аспекти становлення фінансово-кредитної системи Другої Речі Посполитої. Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. 2019. Том 1. № 28. С. 472–479.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра права (ФФОЛП)

Львів 2019