Зеленко С.В.

Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Рік видання Видавець Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Дата публікації (рік) Видавець Файл Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
1 Чудовець В.В., Зеленко С.В.
Фінансовий облік І

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 Луцьк : ЛНТУ
2 Зеленко С.В., Нужна О.А., Тлучкевич Н.В.
Алгоритм організації обліку інфраструктурного потенціалу ОТГ
Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : матеріали V міжн. наук.-практ. конф. Зеленко С. В., Нужна О. А., Тлучкевич Н. В. Алгоритм організації обліку інфраструктурного потенціалу ОТГ. Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : матеріали V міжн. наук.-практ. конф. м. Львів, 28-29 жовт. 2022 р. Львів,…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Львів : Львівська політехніка 2022 tezy_Lviv_2022.pdf1.9 МБ
3 Зеленко С.В.
Фінансовий облік I

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2021 Луцьк : Луцький НТУ
4 Зеленко С.В.
Фінансовий облік I : Методичні вказівки до виконання самостійної роботи

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2022 Луцький НТУ
5 Тлучкевич Н.В., Нужна О.А., Зеленко С.В.
Стратегічне управління витратами за стадіями життєвого циклу продукції в тваринництві
Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації : матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф. Тлучкевич Н. В., Нужна О. А., Зеленко С. В. Стратегічне управління витратами за стадіями життєвого циклу продукції в тваринництві. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Львів 2021 ЗБІРНИК_ЛТЕУ, 2021.pdf3.37 МБ
6 Нужна О.А., Тлучкевич Н.В., Зеленко С.В.
Оцінка структурних змін в обсягах реалізованої продукції підприємствами Волинської області з розподілом їх за розмірами
Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в у мовах переходжу до Індустрії 4.0 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Нужна О. А., Тлучкевич Н. В., Зеленко С. В. Оцінка структурних змін в обсягах реалізованої продукції підприємствами Волинської області з розподілом їх за розмірами. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в у мовах переходжу до…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Рівне 2020
7 Зеленко С.В., Московчук А.Т., Писаренко Т.М. , Талах Т.А. , Ткачук І.М.
ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – НАУКА И БИЗНЕС. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА, СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ, ФИНАНСОВ ОДИТ, КОНТРОЛНИ СИСТЕМИ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2017 София : Студентски град "Христо Ботев" Ikonomikata.na_.Balgaria.i.ES_.nauka_.i.biznes_29.05.2017.pdf6.03 МБ
8 Бабіч І.І., Бродська І.І., Голячук Н.В., Жураковська І.В., Чудовець В.В., Зеленко С.В., Московчук А.Т., Нагірська К.Є., Нужна О.А., Писаренко Т.М. , Сидоренко Р.В., Талах Т.А. , Ткачук І.М. , Тлучкевич Н.В.
Оцінка методики обліково-аналітичного та контрольного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації економіки

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2017 Луцьк : ІВВ Луцького НТУ Оцінка методики обл-аналіт. та контрол. забезп. діяльн._2017.pdf2.34 МБ
9 Зеленко С.В.
Фінансовий облік I : методичні вказівки до практичних занять

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2021 Луцьк : Луцький НТУ
10 Зеленко С.В.
Фінансовий облік I : конспект лекцій

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2021 Луцьк : Луцький НТУ