2018

Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Рік видання Видавець Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік)
1 Якимчук Н.М. , Лишук В.В.
Основи теорії систем

2020 Технологічний факультет

Кафедра електроніки та телекомунікацій (ТФ)

2018 Луцьк : Луцький НТУ
2 Якимчук Н.М. , Селепина Й.Р.
Функціональні пристрої волоконно-оптичних трактів

2020 Технологічний факультет

Кафедра електроніки та телекомунікацій (ТФ)

2018 Луцьк : Луцький НТУ
3 Вавдіюк Н.С.
Role of non-banks’ electronic money in monetary aggregates M0, M1 in EU, India, Switzerland, Singapore
Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси : зб. наук. пр. Vavdiiuk N. Role of non-banks’ electronic money in monetary aggregates M0, M1 in EU, India, Switzerland, Singapore. Економічні науки. Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси : зб. наук. пр. 2018. Вип. 15. С. 15-22.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту (ФБ)

Луцьк : Луцький НТУ 2018
4 Мерленко І.М., Панькевич С.Г.
Охорона та раціональне використання земельних ресурсів

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ)

2018 Луцьк : Луцький НТУ
5 Федонюк В.В., Федонюк М.А.
Метеорологія і кліматологія

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра екології

2018 Луцьк : ІВВ ЛНТУ
6 Голян В.А.
Методологія наукових досліджень

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2018 Луцьк : Луцький НТУ
7 Мостовенко Н.А.
Фінанси, гроші та кредит

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2018 ІВВ Луцького НТУ
8 Мостовенко Н.А.
Фінанси, гроші та кредит

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2018 Луцьк : ІВВ Луцького НТУ
9 Мостовенко Н.А.
Фінанси, гроші та кредит

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2018 Луцьк : Луцький НТУ
10 Приходько В.Б., Лобанова С.І.
Англійська мова

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)

2018 Луцьк : Луцький НТУ