2018

Тип матеріалів: Методички
Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
1 Федонюк М.А., Федонюк В.В.
Моделювання та прогнозування стану довкілля

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра екології

2018 Луцьк : Луцький НТУ
2 Вахновська Н.А.
Податкова система

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2018 Луцьк : Луцький НТУ
6 Самчук Л.М., Заболотний О.В.
Сертифікація промислової продукції

2020 Технологічний факультет

2021 Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

2018 Луцьк : Луцький НТУ
7 Якимчук Н.М. , Лишук В.В.
Основи теорії систем

2020 Технологічний факультет

Кафедра електроніки та телекомунікацій (ТФ)

2018 Луцьк : Луцький НТУ
8 Якимчук Н.М. , Селепина Й.Р.
Функціональні пристрої волоконно-оптичних трактів

2020 Технологічний факультет

Кафедра електроніки та телекомунікацій (ТФ)

2018 Луцьк : Луцький НТУ
10 Мерленко І.М., Панькевич С.Г.
Охорона та раціональне використання земельних ресурсів

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ)

2018 Луцьк : Луцький НТУ
Тип матеріалів: Наукова стаття
Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
3 Жураковська І.В.
Інформаційне забезпечення оцінки біологічних активів лісу
Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конференції молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів Жураковська І. В. Інформаційне забезпечення оцінки біологічних активів лісу. Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів, м. Луцьк, 21…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Луцьк : Луцький НТУ 2018 Збірник тез конференції_21_04_2018_Луцький НТУ (2).pdf3.97 МБ
5 Тлучкевич Н.В., Нужна О.А.
Управлінські рішення при формуванні управлінської облікової системи в аграрному менеджменті
Європейський вектор розвитку бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки : матеріали ХІ міжнар. наук-практ. конф. Тлучкевич Н. В., Нужна О. А. Управлінські рішення при формуванні управлінської облікової системи в аграрному менеджменті. Європейський вектор розвитку бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки : матеріали ХІ…

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

Київ 2018 zb_conf_07-12-2018.pdf2.97 МБ
9 Вавдіюк Н.С.
Role of non-banks’ electronic money in monetary aggregates M0, M1 in EU, India, Switzerland, Singapore
Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси : зб. наук. пр. Vavdiiuk N. Role of non-banks’ electronic money in monetary aggregates M0, M1 in EU, India, Switzerland, Singapore. Економічні науки. Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси : зб. наук. пр. 2018. Вип. 15. С. 15-22.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту (ФБ)

Луцьк : Луцький НТУ 2018
Тип матеріалів: Навчальні посібники
Автор/укладач Назва навчального посібника/підручника Факультет / Кафедра ISBN Дата публікації (рік) Видавець Файл
4 Заболотний О.В., Марчук В.І., Караченцев В.Є.
Проектування електронних пристроїв

2020 Технологічний факультет

Кафедра прикладної механіки (ТФ)

978-617-672-196-3 2018 Луцьк : ІВВ Луцького НТУ Навч.Пос. Проектування ЕП 2018.PDF1.47 МБ