Polinkevych O.

Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Дата публікації (рік) Видавець Файл Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
1 Polinkevych O.
Zarządzanie bezpośrednimi kanałami sprzedaży przedsiębiorstw turystycznych w warunkach wojny
Marketing of innovations. Innovations in marketing. Materials of the International Scientific Internet Conference Polinkevych O. M. Zarządzanie bezpośrednimi kanałami sprzedaży przedsiębiorstw turystycznych w warunkach wojny. Marketing of innovations. Innovations in marketing : мaterials of the International Scientific Internet Conference (December, 2022).…

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Bielsko-Biała : WSEH 2022 Polinkevych_Marketing_of_innovations_Innovations_in_marketing.pdf810.76 КБ
2 Polinkevych O.
Kryzys jako determinanta innowacji gospodarczych. Kontekst pandemii COVID-19

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2021 Poznan Polinkevych_Kaminski_R_Kryzys_2021_RC – 1 kor 21.12.2021.pdf423.84 КБ
3 Polinkevych O.
Ekonomiczne konsekwencje wojny na Ukrainie dla świata. Economic, social and legal aspects of enterprise management context of the political and economic crisis

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2022 PTE : Poznan Polinkevych_Trynchuk_ECONOMIC, SOCIAL pdf.pdf1.03 МБ
4 Polinkevych O.
Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu na Ukrainie. Economic, social and legal aspects of enterprise management context of the political and economic crisis

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2022 PTE : Poznan Polinkevych_Kolosok_ECONOMIC, SOCIAL pdf.pdf786.66 КБ
5 Polinkevych O.
Porównawcze aspekty polityki innowacyjnej w gospodarce USA i Ukrainy w światłe transformacji szkolnictwa wyższego
KELM Polinkevych O. Porównawcze aspekty polityki innowacyjnej w gospodarce USA i Ukrainy w światłe transformacji szkolnictwa wyższego. KELM. 2017. № 3(19). P. 166–173 .

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

Kraków : Fundacja "Oświata i Nauka Bez Granic PRO FUTURO" 2017 tyt_19Polinkevych-jabf49k4.pdf629.99 КБ
6 Kovalska L., Polinkevych O.
The economy of Bulgaria and the European Union in the global word management, marketing and entrepreneurship, corporate control and business development in Bulgaria and in the EU

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2018 Sofia Polinkevych_Kovalska_Kolektivna.monografia.3_15.06.2018.pdf1.07 МБ
7 Polinkevych O.
Methodological bases and practice of sustainable development implementation

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2015 Bielsko-Biala Polinkevych_Methodological_bases.pdf623.47 КБ
8 Polinkevych O.
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako przedmiot sprawozdawczości niefinansowej w świetle regulacji prawnych i doświadczeń praktycznych w Polsce i na Ukrainies

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2020 Poznań Polinkevych_Kaminski_R_Innowacje_2018_RC_E (1).pdf747.98 КБ
9 Polinkevych O., Kolosok A.
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako przedmiot sprawozdawczości niefinansowej w świetle regulacji prawnych i doświadczeń praktycznych w Polsce i na Ukrainies

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2020 Poznań Polinkevych_Kolosok_Kaminski_R_Innowacje_2018_RC_E.pdf822.81 КБ
10 Polinkevych O.
Przedsiębiorstwo, godpodarka i społeczeństwo e kręgu zainteresowania ekonomistów

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2020 Poznań Polinkevych_Przedsięborstwo, gospodarka i społeczeństwo_skład 13.08..pdf713.58 КБ