Архів авторефератів дисертацій

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
31 Захарчук О.В.

ПОКРАЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ КОЛІСНОГО ТРАКТОРА З ПЕРЕОБЛАДНАНИМ З ДИЗЕЛЯ ГАЗОВИМ ДВИГУНОМ

Переглянути /

ПОКРАЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ КОЛІСНОГО ТРАКТОРА З ПЕРЕОБЛАДНАНИМ З ДИЗЕЛЯ ГАЗОВИМ ДВИГУНОМ : автореферат дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.25.20 / О.В. Захарчук ; МОН України, Нац. транспортний ун-т. - Київ :…

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

2013 Автореферат.pdf9.21 МБ
32 Баула О.В.

Формування інститутів ринку цінних паперів України

Переглянути /

Формування інститутів ринку цінних паперів України : автореферат дис. ... на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 / О.В. Баула ; МОН Україїни. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. - 23 с.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

2007 aref.pdf549.7 КБ
33 Грабовець В.В.

ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗНЕВОДНЕННЯ ОЗЕРНИХ САПРОПЕЛІВ

Переглянути /

Грабовець В.В. ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗНЕВОДНЕННЯ ОЗЕРНИХ САПРОПЕЛІВ : автореферат дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. тех. наук : спец. 05.05.11 / В.В. грабовець : МОН Ураїни, Львівський національний аграрний університет. -…

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

2010 Avtoref_Грабовець.pdf3.52 МБ
34 Дембіцький В.М.

Підвищення ефективності системи рекуперації енергії колісних транспортних засобів з електричним приводом

Переглянути /

Дембіцький В.М. Підвищення ефективності системи рекуперації енергії колісних транспортних засобів з електричним приводом : автореферат дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 / В.М. Дембівський ; МОН України,…

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

2015
35 Шейко Ю.О.

Стимулювання розвитку малого підприємництва в регіоні

Переглянути /

Шейко Ю.О. Стимулювання розвитку малого підприємництва в регіоні : автореферат дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / Ю.О. Шейко : МОН України, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». -…

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2016 автореф. Шейко Ю.О.pdf1.36 МБ
36 Камінська І.М.

Механізми забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону

Переглянути /

Камінська І.М. Механізми забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону : автореферат дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / І.М. Камінська : МОН України, Луцький НТУ. - Луцьк : Луцький НТУ, 2009. - 22 с.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)

2009 Kaminska_aref.pdf927.98 КБ
37 Ткачук А.А.

Підвищення зносостійкості поверхонь кочення роликопідшипників методами зміцнювально-вигладжувального оброблення

Переглянути /

Ткачук А.А. Підвищення зносостійкості поверхонь кочення роликопідшипників методами зміцнювально-вигладжувального оброблення : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 / А.А. Ткачук ; МОН України, Луцький НТУ. –…

2020 Технологічний факультет

Кафедра електроніки та телекомунікацій (ТФ)

2014 Автореферат А4.pdf1.79 МБ
38 Заболотний О.В.

Підвищення ефективності процесів пресування і використання пористих порошкових матеріалів

Переглянути /

Заболотний О.В. Підвищення ефективності процесів пресування і використання пористих порошкових матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.16.06 / О.В. Заболотний ; Національний технічний університет України „Київський політехнічний…

2020 Технологічний факультет

Кафедра прикладної механіки (ТФ)

2004 Aref PDF (end).pdf539.82 КБ