Архів методичних робіт

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
1 Мисковець І.Я.

Загальна екологія та неоекологія

Переглянути /

Загальна екологія та неоекологія : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки, спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. І.Я. Мисковець. –…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2023 Луцьк : Луцький НТУ
2 Мисковець І.Я.

Загальна екологія та неоекологія

Переглянути /

Загальна екологія та неоекологія : метод. вказівки до виконання самостійних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки, спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2023 Луцьк: ЛНТУ
3 Мисковець І.Я.

Загальна екологія та неоекологія

Переглянути /

Загальна екологія та неоекологія : метод. вказівки до виконання практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Екологія» галузі знань 10 Природничі науки за спец. 101 Екологія денної та заоч. форм…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2023 Луцьк : Луцький НТУ
4 Поліщук М.М.

Дослідження та проектування мультипроцесорних систем

Переглянути /

Дослідження та проектування мультипроцесорних систем : метод. вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спец.…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)

2022 Луцьк : ЛНТУ
5 Нужна О.А., Писаренко Т.М. , Голячук Н.В., Тлучкевич Н.В.

Виробнича практика

Переглянути /

Виробнича практика : метод. вказівки до практичної підготовки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2024 Луцьк : ВІП ЛНТУ
6 Федонюк М.А.

Моделювання та прогнозування стану довкілля

Переглянути /

Моделювання та прогнозування стану довкілля : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Екологія» галузь знань 10 Природничі науки спец. 101 Екологія денної та заоч…

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ)

2019 ЛНТУ : Луцький НТУ
7 Федонюк М.А., Федонюк В.В.

Моделювання та прогнозування стану довкілля

Переглянути /

Моделювання та прогнозування стану довкілля : метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спец. 101 «Екологія» денної та заоч. форм навч. /уклад.: М.А. Федонюк, В.В. Федонюк. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 32 с.

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра екології

2018 Луцьк : Луцький НТУ
8 Федонюк М.А., Федонюк В.В.

Інформаційно-комунікаційні технології у екології

Переглянути /

Інформаційно-комунікаційні технології у екології : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 10 Природничі науки, спец.101 Екологія денної та заоч. форм навч. /уклад. М.А…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2020 Луцьк : Луцький НТУ
9 Федонюк М.А., Федонюк В.В.

Інформаційно-комунікаційні технології у екології

Переглянути /

Інформаційно-комунікаційні технології у екології : метод. вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 10 Природничі науки, спец.101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад. М.А.…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2020 Луцьк : Луцький НТУ
10 Федонюк М.А., Федонюк В.В.

Інформаційно-комунікаційні технології у екології

Переглянути /

Інформаційно-комунікаційні технології у екології : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 10 Природничі науки, спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. /уклад. М.А. Федонюк, В.В. Федонюк. - Луцьк…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2020 ЛНТУ