Архів методичних робіт

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
1 Романюк М.В., Бандура І.О.

Техніка високих напруг

Переглянути /

Техніка високих напруг : метод. вказівки до викон. самостійних робіт для студентів для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра електричної інженерії

2023 Луцьк : ЛНТУ
2 Романюк М.В., Бандура І.О.

Техніка високих напруг

Переглянути /

Техніка високих напруг : метод. вказівки до викон. практичних робіт для студ. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра електричної інженерії

2023 Луцьк : ЛНТУ
3 Романюк М.В., Бандура І.О.

Техніка високих напруг

Переглянути /

Техніка високих напруг : метод. вказівки до викон. лабораторних робіт для студентів для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра електричної інженерії

2023 Луцьк : ЛНТУ
4 Романюк М.В., Бандура І.О.

Техніка високих напруг

Переглянути /

Техніка високих напруг : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141 Електроенергетика,…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра електричної інженерії

2023 Луцьк : ЛНТУ
5 Романюк М.В., Бандура І.О.

Електротехнологічні установки

Переглянути /

Електротехнологічні установки : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141 Електроенергетика,…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра електричної інженерії

2023 Луцьк : ЛНТУ
6 Романюк М.В., Бандура І.О.

Управління проектами електроенергетики

Переглянути /

Управління проектами електроенергетики : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра електричної інженерії

2023 Луцьк : ЛНТУ
7 Романюк М.В., Бандура І.О.

Основи наукових досліджень

Переглянути /

Основи наукових досліджень : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141 Електроенергетика,…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра електричної інженерії

2023 Луцьк : ЛНТУ
8 Передрій О.І., Пахолюк О.В.

Випускна кваліфікаційна робота

Переглянути /

Кваліфікаційна робота : метод. вказівки до оформлення кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» спец. 076 Підприємництво, торгівля та…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
9 Громик О.М., Сидорук С.В.

Виробничо-технологічна практика

Переглянути /

Виробничо-технологічна практика : метод. вказівки до виконання виробничо-технологічної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа», галузі знань 24 Сфера обслуговування, спец.…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
10 Сидорук С.В., Матвійчук Л.Ю.

Переддипломна практика

Переглянути /

Переддипломна практика : метод. вказівки до проходження переддипломної практики здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми«Готельно-ресторанна справа» галузь знань 24 Сфера обслуговування 241 Готельно-…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2023 Луцьк : ЛНТУ