Архів монографій

АВТОР/УКЛАДАЧ Назва Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Дата публікації (рік) Видавець Файл
31 Kovalska L., Polinkevych O.

The economy of Bulgaria and the European Union in the global word management, marketing and entrepreneurship, corporate control and business development in Bulgaria and in the EU

Переглянути /

Kovalska L., Polinkevych O. Factors of innovative development of service sector enterprises in Poland and Ukraine. The economy of Bulgaria and the European Union in the global word management, marketing and entrepreneurship, corporate control and…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2018 Sofia Polinkevych_Kovalska_Kolektivna.monografia.3_15.06.2018.pdf1.07 МБ
32 Полінкевич О.М.

Інноваційно-інвестиційні, ресурсні та управлінські складові розвитку підприємств-учасників інтеграційних об’єднань

Переглянути /

Полінкевич О. М. Інноваційні бізнес-процеси промислових підприємств в складі інтеграційних утворень. Інноваційно-інвестиційні, ресурсні та управлінські складові розвитку підприємств-учасників інтеграційних об’єднань : колективна монографія. Донецьк…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2013 Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ Polinkevych_Innov_ 2013.pdf412.12 КБ
33 Polinkevych O.

Methodological bases and practice of sustainable development implementation

Переглянути /

Polinkevych O. Informative space of innovative business processes of industrial enterprises in conditions of Ukrainian structuration. Methodological bases and practice of sustainable development implementation : monograph. Bielsko-Biala, 2015. – P.…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2015 Bielsko-Biala Polinkevych_Methodological_bases.pdf623.47 КБ
34 Polinkevych O.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako przedmiot sprawozdawczości niefinansowej w świetle regulacji prawnych i doświadczeń praktycznych w Polsce i na Ukrainies

Переглянути /

Polinkevych O., Kamiński R. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw na Ukrainie. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako przedmiot sprawozdawczości niefinansowej w świetle regulacji prawnych i doświadczeń praktycznych w Polsce i na…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2020 Poznań Polinkevych_Kaminski_R_Innowacje_2018_RC_E (1).pdf747.98 КБ
35 Polinkevych O., Kolosok A.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako przedmiot sprawozdawczości niefinansowej w świetle regulacji prawnych i doświadczeń praktycznych w Polsce i na Ukrainies

Переглянути /

Polinkevych O., Kolosok A. Metody pomiaru wyników realizacji koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako przedmiot sprawozdawczości niefinansowej w świetle regulacji prawnych i doświadczeń…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2020 Poznań Polinkevych_Kolosok_Kaminski_R_Innowacje_2018_RC_E.pdf822.81 КБ
36 Polinkevych O.

Przedsiębiorstwo, godpodarka i społeczeństwo e kręgu zainteresowania ekonomistów

Переглянути /

Polinkevych O. Ocena zaawansowania rozwoju przedsiębiorstw na Ukrainie z uwzględ¬nieniem ekonomicznych, ekologicznych i społeczno-psychologicznych aspektów ich funkcjonowania. Przedsiębiorstwo, godpodarka i społeczeństwo e kręgu zainteresowania…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2020 Poznań Polinkevych_Przedsięborstwo, gospodarka i społeczeństwo_skład 13.08..pdf713.58 КБ
37 Polinkevych O.

Innowacje gospodarcze. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne

Переглянути /

Kamiński. R., Polinkevych O. Polityka innowacyjna Unii Europejskiej na tle Stanów Zjednoczonych i Japonii. Wprowadzenie. Innowacje gospodarcze. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne : monograph. Poznań, 2018. S. 107–127.

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2018 Poznań Polinkevych_2Kaminski_R_Innowacje_2018_RC_E-2 kor (1).pdf471.96 КБ
38 Полінкевич О.М.

Innowacje gospodarcze. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne

Переглянути /

Polinkevych O. Ewolucja procesu innowacyjnego i zarządzanie innowacjami. Innowacje gospodarcze. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne : monograph. Poznań, 2018. S. 89–107.

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2018 Poznań Polinkevych_Kaminski_R_Innowacje_2018_RC_E-2 kor.pdf862.09 КБ
39 Полінкевич О.М., Громик О.М., Сидорук С.В., Тищук І.В., Поліщук Л.М., Ховрак І.В., Шейко Ю.О.

Управління розвитком туризму та готельно-ресторанного бізнесу в циркулярній економіці= Management of tourism development, hotel and restaurant business in a circular economy

Переглянути /

Управління розвитком туризму та готельно-ресторанного бізнесу в циркулярній економіці= Management of tourism development, hotel and restaurant business in a circular economy : матеріали I міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Луцьк, 18 трав. 2021…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2021 Луцьк : Луцький НТУ Кафедра конф 2021.pdf3.2 МБ
40 Жураковська І.В., Чудовець В.В.

Оцінка методики обліково-аналітичного та контрольного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації економіки

Переглянути /

Жураковська І. В., Чудовець В. В. Оцінка методики обліково-аналітичного та контрольного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації економіки : колективна монографія / за ред. канд. екон. наук І. Б. Садовської. – Луцьк :…

2021 Факультет бізнесу та права

2017 Луцьк : ІВВ Луцького НТУ Оцінка методики обл-аналіт. та контрол. забезп. діяльн._2017.pdf2.34 МБ