Архів навчальних посібників/підручників

Автор/укладач Назва навчального посібника/підручника Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Дата публікації (рік) Видавець Робота
61 Полінкевич О.М.

Дагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства

Переглянути /

Полінкевич О. М. Дагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. Суми, 2018. С. 249–252.

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2018 Суми : Університетська книга 249-252_Полінкевич_Підручник_Підприємництво_торгівля_біржова діяльність.pdf973.49 КБ
62 Полінкевич О.М.

Сучасні моделі організації системи оплати праці підприємницькими структурами

Переглянути /

Полінкевич О. М. Сучасні моделі організації системи оплати праці підприємницькими структурами. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. Суми, 2018. – С. 217–…

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2018 Суми : Університетська книга 217-224_Полінкевич_Підручник_Підприємництво_торгівля_біржова діяльність (1).pdf976.17 КБ
63 Полінкевич О.М.

Сучасні моделі підприємницької діяльності

Переглянути /

Полінкевич О. М. Сучасні моделі підприємницької діяльності. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. Суми, 2018. С. 78–83.

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2018 Суми : Університетська книга 78-83_Полінкевич_Підручник_Підприємництво_торгівля_біржова діяльність.pdf1.09 МБ
64 Ковальчук О.С.

Глосарій із академічної доброчесності Луцького НТУ

Переглянути /

Глосарій із академічної доброчесності Луцького НТУ : укр. тлумачник англ. термінів активної лексики з академ. доброчесності для здобувачів третього рівня (PhD) вищої освіти спец. 051 Економіка, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра іноземної та української філології

2021 Луцьк : Луцький НТУ Глосарій.pdf849.6 КБ
65 Киселюк Н.П., Приходько В.Б.

Практичний курс англійської мови

Переглянути /

Практичний курс англійської мови : словник активної лексики до навчального посібника UPSTREAM для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Філологія» галузі знань 03 Гуманітарні науки спец. 035 Філологія…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра іноземної та української філології

2021 Луцьк : Луцький НТУ мет.Приходько-Киселюк - ч.4.doc360.5 КБ
66 Шкляєва Н.В., Николюк Т.В.

Українська мова

Переглянути /

Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. для бакалаврів усіх галузей знань денної форми навч. / уклад.: Н.В. Шкляєва, Т.В. Николюк. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 196 с.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)

2017 Луцьк : Луцький НТУ посібник_ укр_ мова.doc1.37 МБ
67 Баула О.В., Вісина Т.М., Лютак О.М., Савош Л.В., Кравчук О.Я., Зелінська О.М., Полянська Т.О.

Економікс. Ч. 1. Вступ до економікса. Мікроекономіка

Переглянути /

Економікс. Ч. 1. Вступ до економікса. Мікроекономіка : навч. посіб. / Баула О.В., Вісина Т.М., Лютак О.М., Савош Л.В., Кравчук О.Я., Зелінська О.М., Полянська Т.О. Луцьк : СПД Гадяк Ж. В. 2021. 320 с.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

2021 Луцьк : СПД Гадяк Ж.В. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ЕКОНОМІКС_Частина 1_2021_ .pdf5.99 МБ
68 Пуць В.С., Єфімчук Г.В.

Основи ергономіки та художнього конструювання

Переглянути /

Пуць В. С., Єфімчук Г. В. Основи ергономіки та художнього конструювання : навч. посіб. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. 128 с.

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства (МБФ)

2018 Луцьк : ІВВ Луцького НТУ Посібник_ОЕтаХК_182_ТЛП_2018.pdf4.2 МБ
69 Садовська І.Б., Голян В.А., Бабіч І.І., Чудовець В.В., Тлучкевич Н.В., Жураковська І.В.

Організація обліку

Переглянути /

Організація обліку : навч. посіб. / І.Б. Садовська, В.А. Голян, І.І. Бабіч, В.В. Чудовець, Н.В. Тлучкевич, І.В. Жураковська ; за ред. І.Б. Садовської. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. - 563 с.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2013 Луцьк : РВВ Луцького НТУ Organizatsiya_(готове).pdf6.09 МБ
70 Ільчук Н.І.

Міський транспорт

Переглянути /

Ільчук Н.І. Міський транспорт : навч. посіб. для студ. вищих навчальних закладів, які навчаються за спец. «Міське будівництво та господарство». – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. – 96 с.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2010 Луцьк : РВВ Луцького НТУ Посібник МТ.pdf2.84 МБ