Архів навчальних посібників/підручників

Автор/укладач Назва навчального посібника/підручника Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Дата публікації (рік) Видавець Робота
61 Тлучкевич Н.В.

Управлінський облік. Практикум

Переглянути /

Тлучкевич Н. В. Управлінський облік. Практикум : навч. посіб. Луцьк : ЛНТУ, 2018. 216 с.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2018 Луцьк : Луцький НТУ Тлучкевич Н.В._Управлінський облік_Практикум_Навчальний посібник.pdf980.45 КБ
62 Чудовець В.В., Жураковська І.В.

Фінансовий облік і звітність

Переглянути /

Чудовець В. В., Жураковська І. В. Фінансовий облік і звітність : навч. посіб. Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2018. 330 с.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2018 Луцьк : ІВВ Луцького НТУ Чудовець_Жураковська_Фінансовий облік і звітність_посібник_2018.pdf2.68 МБ
63 Пустюльга С.І., Самостян В.Р.

Комп’ютерна інженерна графіка в SketchUP

Переглянути /

Пустюльга С. І., Самостян В. Р. Комп’ютерна інженерна графіка в SketchUP : навч. посіб. / Луцьк : Вежа, 2021. 260 с.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра архітектури та дизайну (ФАБД)

2021 Луцьк : Вежа Посібник ІГ в SketchUp.pdf18.93 МБ
64 Ліпич Л.Г., Полінкевич О.М., Загоруйко В.Л.

Економіка підприємства

Переглянути /

Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. Л. Г. Ліпич; Волинець І. Г., Громко Л. С., Загоруйко В. Л., Кулинич М. Б., Кушнір М. А., Левицький В. В., Мохнюк А. М., Полінкевич О. М., Сак Т. В., Скорук О. А., Фатенок-Ткачук А. О., Хілуха О. А.,…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2021 Луцьк : Вежа-Друк Економіка_електронний підручник (1).pdf15.05 МБ
65 Сушик І.В., Сушик О.Г., Мартинюк Я.М., Вісин В.В.

Етика бізнесу

Переглянути /

Сушик І.В. Етика бізнесу : навч. посіб. / І.В. Сушик, О.Г. Сушик, Я.М. Мартинюк, В.В. Вісин – Луцьк : ІВВ Луцький НТУ, 2019. – 268 с.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра соціального забезпечення та гуманітарних наук (ФФОЛП)

2019 Луцьк : ІВВ Луцький НТУ Етика бізнесу навч посібн.pdf3.35 МБ
66 Мартинюк А.П., Киселюк Н.П.

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Переглянути /

Мартинюк А. П., Киселюк Н. П. Іноземна мова за професійним спрямуванням (Dealing with Сomputers) : навч. посіб. - Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 384 с.

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра іноземної та української філології

2021 Луцьк : Луцький НТУ Посібник КСМ _поправлений.doc1.86 МБ
67 Губіна А.М., Мартинюк А.П.

Англійська мова

Переглянути /

Англійська мова : довід. з граматики до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня галузі знань для усіх спец. денної та заоч. форм навч. / уклад.: А.М Губіна, А.П.Мартинюк. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 78 с…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра іноземної та української філології

2021 Луцьк : Луцький НТУ Довідник з граматики Губіна Мартинюк. 2021 бакалаври-1.doc969.5 КБ
68 Полінкевич О.М.

Дагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства

Переглянути /

Полінкевич О. М. Дагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. Суми, 2018. С. 249–252.

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2018 Суми : Університетська книга 249-252_Полінкевич_Підручник_Підприємництво_торгівля_біржова діяльність.pdf973.49 КБ
69 Полінкевич О.М.

Сучасні моделі організації системи оплати праці підприємницькими структурами

Переглянути /

Полінкевич О. М. Сучасні моделі організації системи оплати праці підприємницькими структурами. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. Суми, 2018. – С. 217–…

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2018 Суми : Університетська книга 217-224_Полінкевич_Підручник_Підприємництво_торгівля_біржова діяльність (1).pdf976.17 КБ
70 Полінкевич О.М.

Сучасні моделі підприємницької діяльності

Переглянути /

Полінкевич О. М. Сучасні моделі підприємницької діяльності. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. Суми, 2018. С. 78–83.

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2018 Суми : Університетська книга 78-83_Полінкевич_Підручник_Підприємництво_торгівля_біржова діяльність.pdf1.09 МБ