Архів авторефератів дисертацій

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
11 Процюк В.О.

Експрес-метод оцінювання розрахункових параметрів ґрунтів земляного полотна за допомогою польового георадару

Переглянути /

Процюк В. О. Експрес-метод оцінювання розрахункових параметрів ґрунтів земляного полотна за допомогою польового георадару : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 05.22.11. Харків, 2019. 24 с.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2019 aref Protsiuk.pdf423.71 КБ
12 Задорожнікова І.В.

Підсилення стиснутої зони, як засіб відновлення експлуатаційних якостей залізобетонних згинальних елементів

Переглянути /

Задорожнікова І.В. Підсилення стиснутої зони, як засіб відновлення експлуатаційних якостей залізобетонних згинальних елементів : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01. Львів, 2006. 20с.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2006 АВТОРЕФЕРАТ.pdf408.1 КБ
13 Чапюк О.С.

Зчеплення бетону з арматурним прокатом серповидного профілю при короткочасних одноразових і повторних навантаженнях

Переглянути /

Чапюк О. С. Зчеплення бетону з арматурним прокатом серповидного профілю при короткочасних одноразових і повторних навантаженнях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01. Львів, 2010. – 20 с.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2010 avt_Chapiuk OS. 2010.pdf337.84 КБ
14 Ротко С.В.

Розрахунок стійкості та міцності ортотропних циліндричних оболонок і стрижнів із врахуванням поперечного зсуву та обтиснення

Переглянути /

Розрахунок стійкості та міцності ортотропних циліндричних оболонок і стрижнів із врахуванням поперечного зсуву та обтиснення : автореферат дис. ... на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / С.В. Ротко ; МОН України, Луцький…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2007 Ротко-aref.pdf674.94 КБ
15 Кашицький В.П.

Розробка захисних покриттів з підвищеною зносостійкістю на основі епоксидних композитів, модифікованих кремнійорганічним лаком КО-921

Переглянути /

Кашицький В.П. Розробка захисних покриттів з підвищеною зносостійкістю на основі епоксидних композитів, модифікованих кремнійорганічним лаком КО-921 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Кашицький…

2020 Технологічний факультет

Кафедра матеріалознавства (ТФ)

2006 Aref_Kashytskyi.pdf1.81 МБ
16 Гусачук Д.А.

Особливості структури та деякі фізико-механічні властивості холоднодеформованих середньомідистих чавунів з компактним графітом

Переглянути /

Гусачук Д.А. Особливості структури та деякі фізико-механічні властивості холоднодеформованих середньомідистих чавунів з компактним графітом : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.01 / Гусачук Дмитро Анатолійович ; Луцький державний технічний…

2020 Технологічний факультет

Кафедра матеріалознавства (ТФ)

2000
17 Волинчук Ю.В.

Механізм фінансового забезпечення вищої освіти в умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки

Переглянути /

Волинчук Ю.В. Механізм фінансового забезпечення вищої освіти в умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.08; Ін-т регіон. дослідж. НАН України. - Л., 2010. - 21 с.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)

2010
18 Мялковська Л.М.

Стилістика художньої прози Валер’яна Підмогильного: лексико-семантичні поля, тропи, стилістичний синтаксис

Переглянути /

Мялковська Л.М. Стилістика художньої прози Валер’яна Підмогильного: лексико-семантичні поля, тропи, стилістичний синтаксис : автореф. дис... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Л.М. Мялковська ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ, 2001. - 20 с.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)

2001 L.mialkovska-avtoref.pdf1.03 МБ
19 Лавренчук С.В.

Розрахунок напружень біля штампів, отворів та тріщин у композитних пластинчатих елементах конструкцій

Переглянути /

Лавренчук С.В. Розрахунок напружень біля штампів, отворів та тріщин у композитних пластинчатих елементах конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / Світлана Василівна Лавренчук ; МОН України, Луцький…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)

2016 avtoreferat_lavrenchuk_0.pdf928.49 КБ
20 Гулай О.І.

Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти

Переглянути /

Гулай О.І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти : автореф. дис. ... докт. пед. наук : спец. 13.00.04 / О.І. Гулай ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. –…

2020 Технологічний факультет

Кафедра матеріалознавства (ТФ)

2016 Автореферат Гулай.pdf546.8 КБ