Архів навчальних посібників/підручників

Автор/укладач Назва навчального посібника/підручника Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Дата публікації (рік) Видавець Робота
11 Пех П.А., Чернящук Н.Л., Гринюк С.В., Конкевич Л. М., Мельник К.В., Христинець Н.А.

Методи обчислень та моделювання

Переглянути /

Методи обчислень та моделювання : лаб. практ. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» денної та заоч. форм навч. / П. А Пех та ін. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 168 с.

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)

2023 Луцьк : ЛНТУ Методи обчислень та моделювання_лабораторний практикум_2023_А4.pdf4 МБ
12 Шубалий О.М., Рудь Н.Т., Гордійчук А.І., Шубала І.В., Дзямулич М.І., Хілуха О.А. , Косінський П.М.

Управління персоналом

Переглянути /

Управління персоналом : підручник / О. М. Шубалий та ін. 2-ге вид., перероб. і доп. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 414 с.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра економіки (ФБ)

2023 Луцьк : ЛНТУ Управління персоналом_пiдручник_Луцьк 2023.pdf3.66 МБ
13 Пустюльга С.І., Самчук В.П.

Технології вебдизайну

Переглянути /

Пустюльга С. І., Самчук В. П. Технології вебдизайну : навч. посіб. Луцьк : Вежа, 2023. – 604 с.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра архітектури та дизайну (ФАБД)

2023 Луцьк : Вежа-Друк Реп Маг Навч посібник ВЕБ 2023.pdf13.93 МБ
14 Бабіч І.І., Вахович І.М., Гаврилюк О.О., Жураковська І.В., Зеленко С.В., Кузьмак О.І., Нагірська К.Є., Писаренко Т.М. , Сидоренко Р.В., Талах Т.А.

Облік, оподаткування та контроль

Переглянути /

Облік, оподаткування та контроль : навч. посіб. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спец. 071 «Облік і оподаткування» / І. І. Бабіч та ін. ; за ред. І. В. Жураковської. Луцьк : Вежа-Друк, 2023. – 400 с.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2023 Луцьк : Вежа-Друк магістерський курс05.01.2024.pdf4.36 МБ
15 Пустюльга С.І., Головачук І.П.

Тривимірна комп’ютерна графіка в CINEMA 4D

Переглянути /

Пустюльга С. І. Тривимірна комп’ютерна графіка в CINEMA 4D : навч. посіб. / С. І. Пустюльга, І. П. Головачук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2022. – 365 с.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра архітектури та дизайну (ФАБД)

2022 Луцьк : Вежа-Друк +++Повний Остання верстка Синема 30.06.pdf24.84 МБ
16 Полінкевич О.М.

Обгрунтування управлінських рішень та оцінювання ризиків

Переглянути /

Полінкевич О.М. Обгрунтування управлінських рішень та оцінювання ризиків : навч. посіб. / О.М. Полінкевич, І.Г. Волинець. – Луцьк : Вежа-Друк, 2023. – 363 с.

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2023 Луцьк : Вежа-Друк Посібник ОУРОР_Полінкевич_Волинець_онлайн з обкладинкою готовий.pdf9.6 МБ
17 Ужегов С.О., Ужегова О.А., Ротко С.В., Задорожнікова І.В., Кислюк Д.Я., Чапюк О.С.

Будівельні конструкції

Переглянути /

Uzhehov S., Uzhehova O., Rotko S., Zadorozhnikova I., Kysliuk D., Chapiuk O. Building structures : study guide. Lutsk : LNTU, 2022. 116 s.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2022 Луцьк : ЛНТУ Будівельні конструкції_посібник англійською_БЦІ_192_2022.pdf2.21 МБ
18 Головенко Т.М., Пахолюк О.В., Бартків Л.Г., Шовкомуд О.В.

Квалітологія виробів легкої промисловості

Переглянути /

Головенко Т.М., Пахолюк О.В., Бартків Л.Г., Шовкомуд О.В. Квалітологія виробів легкої промисловості : навч. посіб. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 245 с.

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

2021 Кафедра технологій легкої промисловості

2023 Луцьк : ЛНТУ Посібник_Квалітологія виробів ЛП.pdf4.77 МБ
19 Головенко Т.М., Козарь О.П., Бондарчук Ю.С., Шовкомуд О.В.

Історія костюму: культурна спадщина народів світу

Переглянути /

Історія костюму: культурна спадщина народів світу : навч. посіб. / Т.М. Головенко, О.П. Козарь, Ю.С. Бондарчук та ін. – Луцьк : ЛНТУ; Мукачево : МДУ, 2023. – 252 с.

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

2021 Кафедра технологій легкої промисловості

2023 Луцьк : ЛНТУ Історія костюму 2023_Навчальний посібник.pdf33.82 МБ
20 Шовкомуд О.В., Головенко Т.М., Пуць В.С.

Устаткування швейної промисловості

Переглянути /

Шовкомуд О. В., Головенко Т. М., Пуць В. С. Устаткування швейної промисловості : навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2023. 280 с.

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

2021 Кафедра технологій легкої промисловості

2023 Луцьк : Вежа-Друк Навч_пос_Устаткування швейної пром_2023.pdf7.87 МБ