Архів навчальних посібників/підручників

Автор/укладач Назва навчального посібника/підручника Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Дата публікації (рік) Видавець Робота
71 Левицька С.О., Садовська І.Б., Бабіч І.І., Жураковська І.В.

Облік і трансформація за МСФЗ

Переглянути /

Трансформації фінансової звітності за міжнародними стандартами / С.О. Левіцька, І.Б. Садовська, І.І. Бабіч, І.В. Жураковська : навч. посіб. – Луцьк : РВВ Луцького Луцького НТУ, 2013. - 412 с.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2013 РВВ Луцького НТУ трансф.pdf220.56 КБ
72 Захарчук Д.А., Ящинський Л.В., Коваль Ю.В.

Фізика. Збірник задач

Переглянути /

Захарчук Д.А. Фізика. Збірник задач : навч. посіб. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заоч. форм навч. / Д.А. Захарчук, Л.В. Ящинський, Ю.В. Коваль. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 114 с.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ)

2019 ІВВ Луцького НТУ ФІЗИКА_ЗБІРНИК ЗАДАЧ.pdf2.1 МБ
73 Захарчук Д.А., Ящинський Л.В.

Фізика. Лабораторний практикум

Переглянути /

Захарчук Д.А. Фізика. Лабораторний практикум : навч. посіб. для студ. інж.-техн. спец. денної та заоч. форм навч. / Д.А. Захарчук, Л.В. Ящинський. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 240 с.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ)

2018 ІВВ Луцького НТУ Фізика_Лабораторний практикум.pdf4.67 МБ
74 Захарчук В.І.

Основи теорії та конструкції автомобільних двигунів

Переглянути /

Захарчук В.І. Основи теорії та конструкції автомобільних двигунів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.І. Захарчук. - Луцьк : ЛНТУ, 2011. – 233 с.

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

2011 РВВ Луцького НТУ
75 Захарчук В.І.

Методи оптимізації та комп’ютерні технології

Переглянути /

Захарчук В.І. Методи оптимізації та комп’ютерні технології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В. І. Захарчук. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2017. – 145 с.

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

2017 ІВВ Луцького НТУ Методи оптимізації.pdf41.53 МБ
76 Мостовенко Н.А., Коробчук Т.І.

Кредитний менеджмент

Переглянути /

Мостовенко Н. А. Кредитний менеджмент : навч. посіб. / Н.А. Мостовенко, Т.І. Коробчук. – Луцьк : ВолиньполіграфТМ, 2016. – 280 с.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2016 Луцьк : ВолиньполіграфТМ Кред_менедж_підр_Мостовенко_Коробчук.pdf3.85 МБ
77 Морохова В.О., Смолич Д.В.

Товарна інноваційна політика

Переглянути /

Морохова В.О. Товарна інноваційна політика : навч. посіб. / В.О. Морохова, Д.В. Смолич. –– Луцьк : Вежа-Друк , 2017. – 248 с.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2017 Луцьк : Вежа-Друк ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА.pdf2.73 МБ
78 Вахович І.М., Вахновська Н.А., Дорош В.Ю., Іщук Л.І., Мостовенко Н.А., Ніколаєва А.М., Олександренко І.В., Пиріг С.О., Полінкевич О.М., Поліщук В.Г., Талах В.І., Талах Т.А.

Фінансова архітектоніка

Переглянути /

Фінансова архітектоніка : навч. посіб. / І.М. Вахович, Н.А. Вахновська, В.Ю. Дорош, М.С. Забедюк, Л.І. Іщук, Н.А. Мостовенко, А.М. Ніколаєва, І.В. Олександренко, С.О. Пиріг, Ю.А. Подерня-Масюк, О.М. Полінкевич, В.Г. Поліщук, В.І. Талах, Т.А. Талах…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2014 Луцьк : Волиньполіграф Фінансова архітектоніка_кафедра фінансів_2014.pdf5.21 МБ
79 Захарчук О.В.

Основи технології виробництва та ремонту автомобілів

Переглянути /

Захарчук О.В. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Олег Вікторович Захарчук. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2017. – 140 с.

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

2017 ІВВ Луцького НТУ ОТВ і РА - Навчальний посібник.pdf29.6 МБ
80 Захарчук О.В.

Технічне обслуговування і ремонт АТЗ

Переглянути /

Захарчук О.В. Технічне обслуговування і ремонт АТЗ : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Олег Вікторович Захарчук. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. – 140 с.

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

2015 РВВ Луцького НТУ ТО і Р АТЗ - Навчальний посібник.pdf28.77 МБ