Архів навчальних посібників/підручників

Автор/укладач Назва навчального посібника/підручника Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Дата публікації (рік) Видавець Робота
71 Ковальчук О.С.

Глосарій із академічної доброчесності Луцького НТУ

Переглянути /

Глосарій із академічної доброчесності Луцького НТУ : укр. тлумачник англ. термінів активної лексики з академ. доброчесності для здобувачів третього рівня (PhD) вищої освіти спец. 051 Економіка, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра іноземної та української філології

2021 Луцьк : Луцький НТУ Глосарій.pdf849.6 КБ
72 Киселюк Н.П., Приходько В.Б.

Практичний курс англійської мови

Переглянути /

Практичний курс англійської мови : словник активної лексики до навчального посібника UPSTREAM для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Філологія» галузі знань 03 Гуманітарні науки спец. 035 Філологія…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра іноземної та української філології

2021 Луцьк : Луцький НТУ мет.Приходько-Киселюк - ч.4.doc360.5 КБ
73 Шкляєва Н.В., Николюк Т.В.

Українська мова

Переглянути /

Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. для бакалаврів усіх галузей знань денної форми навч. / уклад.: Н.В. Шкляєва, Т.В. Николюк. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 196 с.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)

2017 Луцьк : Луцький НТУ посібник_ укр_ мова.doc1.37 МБ
74 Баула О.В., Вісина Т.М., Лютак О.М., Савош Л.В., Кравчук О.Я., Зелінська О.М., Полянська Т.О.

Економікс. Ч. 1. Вступ до економікса. Мікроекономіка

Переглянути /

Економікс. Ч. 1. Вступ до економікса. Мікроекономіка : навч. посіб. / Баула О.В., Вісина Т.М., Лютак О.М., Савош Л.В., Кравчук О.Я., Зелінська О.М., Полянська Т.О. Луцьк : СПД Гадяк Ж. В. 2021. 320 с.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

2021 Луцьк : СПД Гадяк Ж.В. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ЕКОНОМІКС_Частина 1_2021_ .pdf5.99 МБ
75 Пуць В.С., Єфімчук Г.В.

Основи ергономіки та художнього конструювання

Переглянути /

Пуць В. С., Єфімчук Г. В. Основи ергономіки та художнього конструювання : навч. посіб. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. 128 с.

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства (МБФ)

2018 Луцьк : ІВВ Луцького НТУ Посібник_ОЕтаХК_182_ТЛП_2018.pdf4.2 МБ
76 Садовська І.Б., Голян В.А., Бабіч І.І., Чудовець В.В., Тлучкевич Н.В., Жураковська І.В.

Організація обліку

Переглянути /

Організація обліку : навч. посіб. / І.Б. Садовська, В.А. Голян, І.І. Бабіч, В.В. Чудовець, Н.В. Тлучкевич, І.В. Жураковська ; за ред. І.Б. Садовської. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. - 563 с.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2013 Луцьк : РВВ Луцького НТУ Organizatsiya_(готове).pdf6.09 МБ
77 Ільчук Н.І.

Міський транспорт

Переглянути /

Ільчук Н.І. Міський транспорт : навч. посіб. для студ. вищих навчальних закладів, які навчаються за спец. «Міське будівництво та господарство». – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. – 96 с.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2010 Луцьк : РВВ Луцького НТУ Посібник МТ.pdf2.84 МБ
78 Шубалий О.М., Рудь Н.Т., Шубала І.В., Гордійчук А.І., Дзямулич М.І., Потьомкіна О.В., Середа О.В.

Управління персоналом

Переглянути /

Управління персоналом : підручник / О. М. Шубалий, Н. Т. Рудь, А. І. Гордійчук, І. В. Шубала, М. І. Дзямулич, О. В. Потьомкіна, О. В. Середа; за заг. ред. О. М. Шубалого. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. – 404 с.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра економіки (ФБ)

2018 Луцьк : ІВВ Луцького НТУ Управління персоналом підручник 2018.pdf5.08 МБ
79 Саварин П.В.

Застосування медіатехнологій викладачами технічних дисциплін у професійній діяльності

Переглянути /

Дем'янчук О.Н. Застосування медіатехнологій викладачами технічних дисциплін у професійній діяльності : навч. посіб. для студ., магістр., аспір. та пед. і наук.-педагог. працівників ВНЗ України / О.Н. Дем'янчук, П.В. Саварин. – Луцьк : РВВ…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

2016 Луцьк : РВВ Луцького НТУ Навчальний посібник_Застосування медіа-технологій викладачами технічних дисциплін у професійній діяльності.pdf6.69 МБ
80 Шваб’юк В.І.

Опір матеріалів

Переглянути /

Опір матеріалів : підруч. для студ. інженерних спец. вищих навчальних закладів. К. : Знання, 2016. 400 с.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра прикладної математики та механіки (ФАБД)

2016 К. : Знання Підручник_Швабюка В.І. _Опір матеріалів.pdf8.62 МБ