Архів навчальних посібників/підручників

Автор/укладач Назва навчального посібника/підручника Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Дата публікації (рік) Видавець Робота
1 Лелик Я.Р., Тарасюк І. І.

Основи будівельного креслення

Переглянути /

Лелик Я. Р. Тарасюк І. І. Основи будівельного креслення : метод. посіб. з дисципліни “Основи будівельного креслення” для студ., що навчаються за напрямом “Образотворче мистецтво" денної та заоч. форми навч. Луцьк : Терен, 2017. 32 с.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра дизайну та графіки

2017 Луцьк : РВВ Луцького НТУ Мет пос. Основи Буд кресл3 .pdf3.17 МБ
2 Лелик Я.Р., Тарасюк І. І.

Дизайн. Основи лінійної перспективи

Переглянути /

Лелик Я. Р. Тарасюк І. І. Дизайн. Основи лінійної перспективи : навч.-метод. посіб. для студ., що навчаються за спец. 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» денної та заоч. форми навч. Луцьк : Терен, 2019. 43 с.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра архітектури та дизайну (ФАБД)

2019 Луцьк : Терен Дизайн.Основи лінійної перспективи.pdf1.94 МБ
3 Божко Т.Є., Валецький Б.П., Самчук Л.М., Четвержук Т.І.

Інноваційні підходи в підготовці магістрів з прикладної механіки

Переглянути /

Інноваційні підходи в підготовці магістрів з прикладної механіки : навч. посіб. / Т. Є. Божко, Б. П. Валецький, Л. М. Самчук, Т. І. Четвержук . – Луцьк : Вежа-Друк, 2024. – 324 с.

2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

2021 Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

2024 Луцьк : Вежа-Друк МНД_книга з обкладинкою.pdf6.96 МБ
4 Аніщук В.В., Вісин В.В., Щербюк Н.Ю., Філюк О.С., Рябих Н.В.

Право

Переглянути /

Право : навч. посіб. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спец. 081 Право денної та заоч. форм навч. / уклад.: В. В. Вісин, О. С. Філюк, Н. Ю. Щербюк, В. В Аніщук, Н. В. Рябих. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 410 с.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра права (ФФОЛП)

2024 Луцьк : ЛНТУ Посібник 081 ПРАВО.docx.pdf2.36 МБ
5 Бурчак І.Н., Лелик Я.Р.

Нарисна геометрія. Лінійна перспектива

Переглянути /

Бурчак І. Н., Лелик Я. Р. Нарисна геометрія. Лінійна перспектива : навч. посіб. для студ., що навчаються за спец. 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заоч. форм навч. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 48 с.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра дизайну та графіки

2021 Луцьк : ЛНТУ Нарисна геометрія.Лінійна перспектива._0.doc3.22 МБ
6 Пех П.А., Чернящук Н.Л., Делявський М.В., Багнюк Н.В., Кузьмич О.І.

Лабораторний практикум з дослідження операцій та математичного моделювання

Переглянути /

Пех П. А., Чернящук Н. Л., Делявський М. В., Багнюк Н. В., Кузьмич О. І. Лабораторний практикум з дослідження операцій та математичного моделювання : навч. посіб. для студ. технічних спец. закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації. Луцьк : Терен…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)

2020 Луцьк : Терен Лабораторний практикум з дослідження операцій та математичного моделювання.pdf2.16 МБ
7 Пех П.А., Чернящук Н.Л., Гринюк С.В., Конкевич Л. М., Мельник К.В., Христинець Н.А.

Методи обчислень та моделювання

Переглянути /

Методи обчислень та моделювання : лаб. практ. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» денної та заоч. форм навч. / П. А Пех та ін. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 168 с.

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)

2023 Луцьк : ЛНТУ Методи обчислень та моделювання_лабораторний практикум_2023_А4.pdf4 МБ
8 Шубалий О.М., Рудь Н.Т., Гордійчук А.І., Шубала І.В., Дзямулич М.І., Хілуха О.А. , Косінський П.М.

Управління персоналом

Переглянути /

Управління персоналом : підручник / О. М. Шубалий та ін. 2-ге вид., перероб. і доп. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 414 с.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра економіки (ФБ)

2023 Луцьк : ЛНТУ Управління персоналом_пiдручник_Луцьк 2023.pdf3.66 МБ
9 Пустюльга С.І., Самчук В.П.

Технології вебдизайну

Переглянути /

Пустюльга С. І., Самчук В. П. Технології вебдизайну : навч. посіб. Луцьк : Вежа, 2023. – 604 с.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра архітектури та дизайну (ФАБД)

2023 Луцьк : Вежа-Друк Реп Маг Навч посібник ВЕБ 2023.pdf13.93 МБ
10 Бабіч І.І., Вахович І.М., Гаврилюк О.О., Жураковська І.В., Зеленко С.В., Кузьмак О.І., Нагірська К.Є., Писаренко Т.М. , Сидоренко Р.В., Талах Т.А.

Облік, оподаткування та контроль

Переглянути /

Облік, оподаткування та контроль : навч. посіб. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спец. 071 «Облік і оподаткування» / І. І. Бабіч та ін. ; за ред. І. В. Жураковської. Луцьк : Вежа-Друк, 2023. – 400 с.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2023 Луцьк : Вежа-Друк магістерський курс05.01.2024.pdf4.36 МБ