Архів навчальних посібників/підручників

Автор/укладач Назва навчального посібника/підручника Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Дата публікації (рік) Видавець Робота
21 Голодюк Г.І.

Товарознавство квітів

Переглянути /

Голодюк Г. І. Товарознавство квітів (практикум) : навч. посіб. для для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форм…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)

2023 Луцьк : Луцький НТУ Товарознавство квітв.pdf22.92 МБ
22 Сільвестрова О.Ю.

Технології соціальної допомоги

Переглянути /

Сільвестрова О. Ю. Технології соціальної допомоги : навч. посіб. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 104 с.

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2023 Луцьк : ЛНТУ Технології соц.допомоги. Навч. посібник.pdf635.27 КБ
23 Передрій О.І., Пахолюк О.В.

Товарна інформація

Переглянути /

Передрій О. І., Пахолюк О. В. Товарна інформація : навч. посіб. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 076 Підприємництво та торгівля. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 168 с.

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)

2023 Луцьк : ЛНТУ товарна_1нформац1я_ТЕМС_2023.pdf5.87 МБ
24 Захарчук В.І., Захарчук О.В.

Методи системного аналізу об’єктів автомобільного транспорту

Переглянути /

Захарчук В. І., Захарчук О. В. Методи системного аналізу об’єктів автомобільного транспорту : навч. посіб. для студ. та аспірантів вищих навч. закл. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 133 с.

2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

2023 Луцьк : ЛНТУ Посібник Захарчук.pdf4.02 МБ
25 Дацюк Л.М., Вржещ М.В.

Організація і технологія ремонту обладнання лісового комплексу. Лабораторний практикум

Переглянути /

Дацюк Л. М., Вржещ М. В. Організація і технологія ремонту обладнання лісового комплексу. Лабораторний практикум : навч. посіб. Луцьк :ЛНТУ, 2022. 80 с.

2021 Факультет аграрних технологій та екології

2021 Кафедра лісового господарства

2022 Луцьк : ЛНТУ Орг і технологія рем ОЛК посібник випр.pdf2.57 МБ
26 Гулай О.І., Герасимчук Г.А., Кабак В.В., Саварин П.В., Сушик О.Г.

Професійна освіта : магістерський курс

Переглянути /

Професійна освіта (цифрові технології) : магістерський курс / О. І. Гулай та ін. ; за заг. ред. О .І. Гулай. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 256 с.

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра цифрових освітніх технологій

2023 Луцьк : ЛНТУ Посібник Професійна освіта_0.pdf2.24 МБ
27 Пахолюк О.В., Передрій О.І., Речун О.Ю., Ткачук В.В., Шегинський О.В. , Ягелюк С.В. , Ярошевич Т.С.

Ідентифікація та митні формальності при переміщенні товарів

Переглянути /

Ідентифікація та митні формальності при переміщенні товарів : навч. посіб. / Г. І. Голодюк та ін. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 306 с.

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)

2023 Луцьк : ЛНТУ ТЕМС_пос1бник.pdf2.58 МБ
28 Зелінська О.М., Лютак О.М., Баула О.В., Галазюк Н.М., Корольчук Л.В., Урбан О.А.

Міжнародні економічні відносини: магістерський курс

Переглянути /

Міжнародні економічні відносини: магістерський курс : навч. посіб. / О. М. Зелінська, О. М. Лютак, О. В. Баула, Н. М. Галазюк, Л. В. Корольчук, О. А. Урбан. Луцьк : Терен, 2023. 328 с.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

2023 Луцьк : Терен МЕВ_магістерський курс_2023.pdf9.57 МБ
29 Вахович І.М., Ліпич Л.Г., Полінкевич О.М., Ковальчук Н.В.

Методологія та організація наукових досліджень

Переглянути /

Методологія та організація наукових досліджень (галузі знань: 05 – соціальні та поведінкові науки, 07 – управління та адміністрування, 28 – публічне управління та адміністрування) : навч. посіб. / І. М. Вахович, Л. Г. Ліпич, О. М. Полінкевич, Н. В.…

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2023 Луцьк : Вежа-Друк МОНД_ПОС з обкладинкою.pdf43.64 МБ
30 Вахович І.М.

Фінансовий менеджмент

Переглянути /

Вахович І. М. Фінансовий менеджмент: магістерський курс : навч. посіб. 3-тє вид., змінене і доп. Луцьк : Надстир’я, 2023. 640 с.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2023 Луцьк : Надстир'я Vakhovych Financial Management_2023.pdf12.25 МБ