Архів авторефератів дисертацій

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл
1 Ліпич О.А.

Управління інтелектуальним капіталом машинобудівних підприємств

Переглянути /

Ліпич О. А. Управління інтелектуальним капіталом машинобудівних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Луцьк, 2014. 23 с.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра економіки (ФБ)

2014 Автореферат_Ліпич.pdf543.39 КБ
2 Гринюк С.В.

Підвищення ефективності операцій безцентрового шліфування кілець роликопідшипників в умовах серійного виробництва

Переглянути /

Гринюк С.В. Підвищення ефективності операцій безцентрового шліфування кілець роликопідшипників в умовах серійного виробництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 / Сергій Васильович Гринюк ; МОН України,…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)

2021 aref_Гринюк.pdf974.91 КБ
3 Ленгер Я.І.

Колізії в муніципальному праві: загальнотеоретичний аспект: проблеми теорії та практики

Переглянути /

Ленгер Я.І. Колізії в муніципальному праві: загальнотеоретичний аспект: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... доктора юрид. наук : спец. . - 12.00.02 / Я.І. Ленгер ; МОН України, Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород, 2017. - 30 с.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра права (ФФОЛП)

2017 Автореферат Ленгер Я.І..pdf754 КБ
4 Головенко Т.М.

Розвиток наукових основ створення комплексних систем контролю якості стебел та волокна льону олійного

Переглянути /

Головенко Т.М. Розвиток наукових основ створення комплексних систем контролю якості стебел та волокна льону олійного : автореф. дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.18.02 / Т.М. Головенко; МОН України, ХНТУ. - Херсон, 2019. - 44 с.

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства (МБФ)

2019 Автореферат.pdf1.43 МБ
5 Головенко Т.М.

Розроблення технології переробки стебел трести льону олійного з метою одержання нетканих матеріалів

Переглянути /

Головенко Т.М. Розроблення технології переробки стебел трести льону олійного з метою одержання нетканих матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.02 / Т.М. Головенко ; МОН України, ХНТУ. - Херсон, 2013. - 36 с.

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства (МБФ)

2013 aref.pdf1.2 МБ
6 Зеленко О.М.

Управління заготівельною діяльністю сільськогосподарських підприємств з використанням інструментів логістики

Переглянути /

Зеленко О. М. Управління заготівельною діяльністю сільськогосподарських підприємств з використанням інструментів логістики : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2019 АВТОРЕФЕРАТ_ЗЕЛЕНКО (1).pdf385.41 КБ
7 Ільчук Н.І.

Особливості роботи П-подібних залізобетонних рам при короткочасних малоциклових навантаженнях.

Переглянути /

Ільчук Н.І. Особливості роботи П-подібних залізобетонних рам при короткочасних малоциклових навантаженнях : автореф. дис. ... канд. техн. наук за спец. 0.5.23.01 – “Будівельні конструкції, будівлі та споруди”. – Національний університет “Львівська…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2007 автореферат.pdf401.04 КБ
8 Саварин П.В.

Підготовка майбутнього викладача технічних дисциплін до застосування медіатехнологій у професійній діяльності

Переглянути /

Саварин П. В. Підготовка майбутнього викладача технічних дисциплін до застосування медіатехнологій у професійній діяльності : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Саварин Павло Вікторович. Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2017. 20 с.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

2017 Автореферат_Саварин П.В..pdf340.3 КБ
9 Шимчук О.П.

Обґрунтування параметрів модуля для добування озерних сапропелів

Переглянути /

Шимчук О.П. Обґрунтування параметрів модуля для добування озерних сапропелів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11. Тернопіль, 2009. 23 с.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2009 aref.pdf746.05 КБ
10 Мельник Ю.А.

Визначення структури та мікротопографії характеристичних поверхонь матеріалів методом 3D реконструкції

Переглянути /

Мельник Ю. А. Визначення структури та мікротопографії характеристичних поверхонь матеріалів методом 3D реконструкції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01. Луцьк, 2013. 20 с.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2013 aref.pdf1.61 МБ