Головенко Т.М.

Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Рік видання Видавець Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
1 Ткачук О.Л., Головенко Т.М.
Кваліфікаційна робота магістра

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

2021 Кафедра технологій легкої промисловості

2022 Луцьк : ЛНТУ
2 Головенко Т.М., Шовкомуд О.В.
Основи стандартизації виробів легкої промисловості

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

2021 Кафедра технологій легкої промисловості

2022 Луцьк : Луцький НТУ
3 Головенко Т.М., Шовкомуд О.В.
Основи стандартизації виробів легкої промисловості

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

2021 Кафедра технологій легкої промисловості

2022 Луцьк : Луцький НТУ
4 Шовкомуд О.В., Головенко Т.М.
Технології швейного виробництва

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

2021 Кафедра технологій легкої промисловості

2021 Луцьк : Луцький НТУ
5 Головенко Т.М., Пуць В.С., Шовкомуд О.В.
Устаткування для виготовлення виробів

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

2021 Кафедра технологій легкої промисловості

2021 Луцьк : Луцький НТУ
6 Головенко Т.М., Пуць В.С., Шовкомуд О.В.
Устаткування для виготовлення виробів

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

2021 Кафедра технологій легкої промисловості

2021 Луцьк : Луцький НТУ
7 Головенко Т.М., Шовкомуд О.В.
Промышленное использование соломы льна масличного, как в мире, так и в Украине
Молодий вчений : наук. журн. Головенко Т. Н., Бойко Г. А., Дягилев А. С., Шовкомуд А. В. использование соломы льна масличного, как в мире, так и в Украине. Молодий вчений : наук. журн. 2017. № 1 (41). С. 37-40.

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

2021 Кафедра технологій легкої промисловості

Херсон : Гельветика 2017 Стаття.pdf223.1 КБ
8 Головенко Т.М., Шовкомуд О.В.
Сучасні методи стандартизації соломи льону олійного в Україні з метою її промислового застосування
Engineering Computations : scientific journal Головенко Т.М., Тіхосова Г.А., Чурсіна Л.А., Бартків Л.Г., Шовкомуд О.В. Сучасні методи стандартизації соломи льону олійного в Україні з метою її промислового застосування. Engineering Computations : scientific journal. 2017. – № 8 (2). – Vol. 34…

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства (МБФ)

Emerald Group Publishing Ltd 2017 Стаття.pdf644.89 КБ
9 Головенко Т.М.
Особливості товарознавчої оцінки якості соломи льону олійного
Товарознавчий вісник : зб. наук. пр. Головенко Т.М., Бартків Л.Г., Тіхосова Г.А. Особливості товарознавчої оцінки якості соломи льону олійного. Товарознавчий вісник : зб. наук. пр. Луцьк, 2017. Вип. 10. С. 52-63.

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства (МБФ)

Луцьк : РВВ Луцького НТУ 2017 Стаття.pdf826.24 КБ
10 Головенко Т.М., Шовкомуд О.В.
Сравнительный анализ свойств волокон льна масличного и коротких волокон льна-долгунца
Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности Дягилев А.С. Сравнительный анализ свойств волокон льна масличного и коротких волокон льна-долгунца / А.С. Дягилев, Т.Н. Головенко, Л.А. Чурсина, А.Г. Коган, А.В. Шовкомуд // Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности :…

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства (МБФ)

Санкт-Петербург 2017 А. С. Дягилев, Т. Н. Головенко, Л. А. Чурсина, А. Г. Коган, А. В. Шовкомуд.pdf624.83 КБ